Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp, eller følge for å kunne delta i samfunnet.

Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Hva får du?

 • Ledsagerbeviset er forbeholdt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan delta i samfunnet slik de ville gjort hvis de ikke hadde funksjonsnedsettelse.
 • Ledsagerbeviset skal gjøre det mulig å delta på ulike kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og benytte kollektive transportmidler uten å måtte betale dobbel pris for å ha med seg ledsager.
 • Mot at personer med funksjonsnedsettelse selv løser billett, får han/hun ta med ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres.
 • Man må innrette seg etter brukerstedets egne regler og retningslinjer.
 • For en trygdet som har honnørkort vil «ordinær» pris bety honnørpris på de steder som har innført honnørordningen (f. eks offentlig transport).
 • Ledsagerbeviset kan brukes i de kommuner som er tilsluttet ordningen. 
   

Krav til søker

 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
 • 1 digitalt bilde/passfoto.  
 • Legeerklæring eller erklæring fra annet helsepersonell som for eksempel helsesykepleier, fysioterapeut el. 


Hva koster det?

 • Ledsagerbevis er gratis.
 • På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende.


Slik søker du

 • Husk å legge ved legeerklæring eller erklæring fra annet helsepersonell og foto. Hvis dette mangler har vi ikke grunnlag for å behandle søknaden.   
 • Klikk her for å søke ledsagerbevis
 • Dersom du har behov for hjelp, kontakt servicetorget på rådhuset. 

Hva skjer videre?

 • Vi behandler søknaden og fatter et enkeltvedtak. 
 • Enkeltvedtaket med informasjon og eventuelt det utstedte ledsagerbeviset sender vi i posten til din folkeregistrerte adresse.
 • Vi prøver å sende et vedtak innen 14 dager, klarer vi ikke å gjøre det så tar vi kontakt og informerer om hvor lang tid det tar.
 • Varigheten på ledsagerbeviset blir vurdert i hvert enkelt tilfelle, fra 2 år til gyldig varighet.  Gyldighetsdato vil stå i vedtaket og på beviset.

Hva når ledsagerbeviset er gått ut på dato?

Da må det sendes inn ny søknad med bilde, og vi vil behandle søknaden som oppgitt i punktet ovenfor.


Klage

 • Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette.
 • I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 
 • Klage på forvaltningsvedtak

Retningslinjer

For detaljert informasjon om retningslinjer, se vedlegg:

Retningslinjer for ledsagerbevis for personer med nedsatt funksjonsevne (DOCX, 26 kB)

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99
Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen