Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du få ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gir deg rett til å ha med en assistent (familiemedlem, venn, støttekontakt mm) som slipper å betale for billetten sin.

Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Hva får du?

 • Ledsagerbeviset er forbeholdt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan delta i samfunnet slik de ville gjort hvis de ikke hadde funksjonsnedsettelse.
 • Ledsagerbeviset skal gjøre det mulig å delta på ulike kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og benytte kollektive transportmidler uten å måtte betale dobbel pris for å ha med seg ledsager.
 • Mot at personer med funksjonsnedsettelse selv løser billett, får han/hun ta med ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres.
 • Man må innrette seg etter brukerstedets egne regler og retningslinjer.
 • For en trygdet som har honnørkort vil «ordinær» pris bety honnørpris på de steder som har innført honnørordningen (f. eks offentlig transport).
 • Ledsagerbeviset kan brukes i de fleste kommuner i landet som har ordningen
   

Krav til søker

 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
 • Barn som er i en alder der det ikke er naturlig at de deltar på arrangement på egenhånd er ikke målgruppe for ordningen.
 • Nedre aldersgrense for ledsagerbevis er satt til 8 år. I enkelte tilfeller kan den nedre aldersgrensen bli vurdert om det foreligger en skriftlig begrunnelse fra en fagperson.
 • 1 bilde/passfoto.  
 • Det kan bli stilt krav om legeerklæring


Hva koster det?

 • Det koster ikke noe å få ledsagerbevis.
 • På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.


Slik søker du

 

Hva skjer videre?

 • Vi behandler søknaden og fatter et enkeltvedtak. 
 • Enkeltvedtaket med informasjon og eventuelt det utstedte ledsagerbeviset sender vi i posten til din folkeregistrerte adresse.
 • Vi prøver å sende et vedtak innen 14 dager, klarer vi ikke å gjøre det så tar vi kontakt og informerer om hvor lang tid det tar.
 • Varigheten på ledsagerbeviset er satt til 3-5 år og gyldighetsdato fremgår i enkeltvedtaket og på beviset.

Hva når ledsagerbeviset er gått ut på dato?

Da må det sendes inn ny søknad med bilde, og vi vil behandle søknaden som oppgitt i punktet ovenfor.


Klage

 • Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette.
 • I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

Klage på forvaltningsvedtak

Retningslinjer

For detaljert informasjon om retningslinjer, se vedlegg:

 

Kontaktinformasjon

Siw Marika Johansen
Bostøtte, ledsagerbevis, parkeringsbevis, TT-ordningen, salg- og skjenkebevillinger
E-post
Telefon 901 07 999
Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen