Fysioterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme helse.

Fysioterapitjenesten i Hustadvika kommune består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Hvordan får jeg tilbudet?

Hvis du trenger fysioterapi kan du enten bli henvist av lege eller andre, eller du kan selv ta direkte kontakt (uten henvisning fra lege). Vi foretar en individuell helhetlig vurdering, og avgjør om det er hensiktsmessig å tilby fysioterapitjeneste, og om det skal gis av kommunalt ansatte fysioterapeuter eller fysioterapeut med driftsavtale. 

Hva får jeg?

  • Undersøkelse, kartlegging, vurdering
  • Behandling/ trening/ rehabilitering på Helsehuset eller fysikalsk institutt
  • Oppfølging i hjemmet eller på institusjon
  • Deltagelse i treningsgruppe
  • Bistand til å søke om hjelpemidler

Hva koster det?

Alle over 16 år må som regel betale egenandel for fysioterapitjenester. Disse kommer inn under egenandelstak 2, og grensen for frikort er kr. 2460 pr 01.01.2021. Mer informasjon om frikort for helsetjenester finner du her: helsenorge.no

Oversikt over hva du må betale i egenandel (PDF, 261 kB)

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Ta kontakt med fysioterapeut med driftsavtale hvis du er i stand til å dra til et fysikalsk institutt enten på egen hånd eller med drosje. 

Dine rettigheter til å benytte drosje.

Fræna fysikalske institutt
Adresse Telefon E-post
Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen 71265120 fraena.fysikalske.institutt@online.no

Fysioterapeuter Fræna fysikalske institutt:
Berit Vold Eidem
Kirsti Rørhus Vatne
Svein Melsæther Løkhaug

Eide fysioterapi
Adresse Telefon E-post Hjemmeside
Rådhusvegen 18, 6490 Eide 71296108 kontakt@eide-fysioterapi.no Eide fysioterapi

Fysioterapeuter Eide fysioterapi:            
Rita Hansgård
Kjell Erik Tveten

Det finnes også privatpraktiserende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale. Disse har ofte kortere ventetid, men konsultasjonen koster som regel mer for deg. Du betaler da ikke bare en egenandel, men hele konsultasjonen selv. Frikort gjelder ikke her. Mer informasjon om disse finner du her:

Din Helse Fræna
Romsdalsklinikken

Kommunal fysioterapitjeneste

Ta kontakt med kommunal fysioterapitjeneste dersom du:

  • har sammensatte behov som trenger tverrfaglig oppfølging
  • trenger oppfølging/ behandling i hjemmet
  • ønsker støtte til livsstilsendring Frisklivssentralen.
  • ønsker å delta i en av våre treningsgrupper
  • trenger lymfødembehandling

 

Kontaktinformasjon

Torunn Grønseth
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder
E-post
Mobil 482 05 618
Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon