Fysioterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme helse.

Fysioterapitjenesten i Hustadvika kommune består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Hvordan får jeg tilbudet?

Hvis du trenger fysioterapi kan du enten bli henvist av lege eller andre, eller du kan selv ta direkte kontakt (uten henvisning fra lege). Vi foretar en individuell helhetlig vurdering, og avgjør om det er hensiktsmessig å tilby fysioterapitjeneste, og om det skal gis av kommunalt ansatte fysioterapeuter eller fysioterapeut med driftsavtale. 

Hva får jeg?

  • Undersøkelse, kartlegging, vurdering
  • Behandling/ trening/ rehabilitering på Helsehuset eller fysikalsk institutt
  • Oppfølging i hjemmet eller på institusjon
  • Deltagelse i treningsgruppe
  • Bistand til å søke om hjelpemidler

Hva koster det?

Alle over 16 år må som regel betale egenandel for fysioterapitjenester. Både fysioterapi og reiser til og fra behandling teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Mer informasjon om frikort finner du her: helsenorge.no

Oversikt over hva du må betale i egenandel (PDF, 99 kB)

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Ta kontakt med fysioterapeut med driftsavtale hvis du er i stand til å dra til et fysikalsk institutt enten på egen hånd eller med drosje. 

Dine rettigheter til å benytte drosje.

Fræna fysikalske institutt

Fræna fysikalske institutt
Adresse Telefon E-post
Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen 71265120 fraena.fysikalske.institutt@online.no

Fysioterapeuter Fræna fysikalske institutt:
Berit Vold Eidem
Kirsti Rørhus Vatne
Svein Melsæther Løkhaug

Eide fysioterapi

Eide fysioterapi
Adresse Telefon E-post Hjemmeside
Rådhusvegen 18, 6490 Eide 71296108 kontakt@eide-fysioterapi.no Eide fysioterapi

Fysioterapeuter Eide fysioterapi:            
Rita Hansgård
Elin Os Haare

Det finnes også privatpraktiserende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale. Disse har ofte kortere ventetid, men konsultasjonen koster som regel mer for deg. Du betaler da ikke bare en egenandel, men hele konsultasjonen selv. Frikort gjelder ikke her. Mer informasjon om disse finner du her:

Din Helse Fræna
 

Kommunal fysioterapitjeneste

Ta kontakt med kommunal fysioterapitjeneste dersom du:

  • har sammensatte behov som trenger tverrfaglig oppfølging
  • trenger oppfølging/ behandling i hjemmet
  • ønsker støtte til livsstilsendring Frisklivssentralen.
  • ønsker å delta i en av våre treningsgrupper
  • trenger lymfødembehandling

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Åpningstider

Sentralbord servicetorget:

Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00