Behandling for ungdom med utmattelse

Fysioterapitjenesten tilbyr gruppebasert behandling for ungdom med utmattelse. Tilbudet kan gis individuelt ved behov.

Faglig forankring:

Behandlingsopplegget følger anbefalingene i Nasjonal veileder IS-1944 fra Helsedirektoratet. Behandlingen består av både undervisning og praktisk trening etter prinsippene i kognitiv terapi.

Innhold:

  • Teori: Helse versus uhelse. Biopsykososial modell. Undervisning om langvarig utmattelses tilstand.
  • Aktivitetsplan: Aktivitet – hvile – søvn – måltid – fritid
  • Bevisstgjøring rundt spenning/ avspenning, aktivitet/ hvile, tanker og tankeprosesser, stressrespons.
  • Kognitiv trening, teori og praktisk øving

Tid:

Behandlingsopplegget går over 6 uker, med gruppesamlinger 1-2 ganger per uke kombinert med individuell oppfølging.

Sted:

Helsehuset, Setbakken 1. 6440 Elnesvågen

Hvem kan delta?

  • Ungdommer fra ca 13 år og oppover med henvisning fra lege
  • Det er nødvendig at en forelder deltar som tilhører på samlingene, for å lære det samme og kunne støtte ungdommen underveis i prosessen.

Pris:

Følger HELFO sine egenandelstakster for fysioterapi.

Kontaktinformasjon:

For mer informasjon og/ eller påmelding, ta kontakt med fysioterapitjenesten.

Telefon: 71268100, spør etter fysioterapeut Anne Ingrid Dannevig.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00