Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi kan få hjelp av en kommunalt ansatt fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time. 

Foreldre kan ta direkte kontakt med kommunalt ansatte fysioterapeuter, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, kiropraktor, barnehage, skole eller andre instanser.

Henvisningsskjema for samarbeidspartnere finner du her:

Henvisning til fysio- og ergoterapi barn (PDF, 212 kB)

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.
  • Behandlingstilbud for ungdom med utmattelse.

Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeuten om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Fysioterapitjenesten samarbeider også med Helsestasjon, barnehage, skole og SFO om HOPP (Helsefremmende oppvekst). Vi har også tilbud til barn og unge i Frisklivssentralen, i samarbeid med Helsestasjon og klinisk ernæringsfysiolog.

Hva koster det?

Fysioterapi er gratis for barn og unge under 16 år.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Åpningstider

Sentralbord servicetorget:

Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen