Fysikalske institutt

Fysikalske institutter i Hustadvika kommune består av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og fysioterapeuter uten driftsavtale.

Hvilken fysioterapeut skal jeg velge?

  • Fysioterapeuter med driftsavtale velges hvis du er i stand til å dra til et fysikalsk institutt enten på egen hånd eller med drosje.
  • Fysioterapeuter uten driftsavtale har ofte kortere ventetid, men konsultasjonen koster som regel mer for deg. Du betaler da ikke bare en egenandel, men hele konsultasjonen selv. Frikort gjelder ikke her.
  • Den kommunale fysioterapitjenesten velges dersom du har behov for:
    • o hjelp av fysioterapeut hjemme, på helsestasjon, i barnehage, skole, eller på institusjon
    • et av våre mange gruppetreningstilbud
    • lymfødembehandling

Les mer om den kommunale fysioterapitjenesten her.

Fysioterapeuter med driftsavtale

Fysioterapeutene på listen under har kommunal driftsavtale og du betaler kun egenandel. Både fysioterapi og reiser til og fra behandling teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Fræna fysikalske institutt
Adresse Telefon E-post
Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen 71265120 fraena.fysikalske.institutt@online.no

Fysioterapeuter Fræna fysikalske institutt:
Berit Vold Eidem
Kirsti Rørhus Vatne
Svein Melsæther Løkhaug

Eide fysioterapi
Adresse Telefon E-post Hjemmeside
Rådhusvegen 18, 6490 Eide 71296108 kontakt@eide-fysioterapi.no Eide fysioterapi

Fysioterapeuter Eide fysioterapi:            
Rita Hansgård
Elin Os Haare

Det finnes også privatpraktiserende fysioterapeuter uten driftsavtale. Disse har ofte kortere ventetid, men konsultasjonen koster som regel mer for deg. Du betaler da ikke bare en egenandel, men hele konsultasjonen selv. Frikort gjelder ikke her. Mer informasjon om disse finner du her: