Matombringing

Hjemkjøring av varm mat er et behovsprøvd forebyggende tilbud til de av kommunes innbyggere som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Målsettingen er at brukere og pasienter som vurderes å ha behov for ernæringstiltak skal få variert og næringsrik kost i form av ett varmt måltid.

Søk matombringing ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du ditt behov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer dine ressurser og bistandsbehov og beslutter hvilke tjenestetilbud som passer best for deg.

Her finner du mer informasjon om middagsombringing. (PDF, 98 kB)

Hva koster det? 

Det vil bli krevd egenbetaling for praktisk bistand som ikke gjelder personlig stell og egenomsorg. Ved statens og kommunens behandling av budsjettet hvert år blir satsene justert.

Her finner du de fastsatte priser for matombringing.


Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om matombringing vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det kan bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendige helse- og omsorgsopplysninger fra lege om dette vurderes som nødvending.  

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen