Priser helse og omsorgstjenester

Priser for helse og omsorgstjenester vedtas i kommunestyret i desember hvert år for det neste året. 

Priser helse og omsorgstjenester 2024

Priser helse og omsorgstjenester 2024
Tjeneste Informasjon Betaling i kr pr mnd fra 01.01.2024 Pris pr enhet
Praktisk bistand/hjemmehjelp Dersom husstandens inntekt er under 2G Kr. 230
Dersom husstandens inntekt er over 2G med inntil 6 timer pr mnd Kr 410 pr. time
Over 6 timer pr mnd betaler etter abonnementsordning Kr. 1484 Inntekstgruppe 2-3 G
Kr. 2136 Inntektsgruppe 3-4 G
Kr. 3228 Inntektsgruppe 4-5 G
Kr. 4038 Inntektsgruppe over 5 G
Matombringing Kr. 117 pr. porsjon
Kr. 80 for 1/2 porsjon
Trygghetsalarm/trygghetspakke Kr. 504 pr mnd
To brukere tilknyttet samme trygghetsalarm med hver sin alarmknapp Kr. 334 pr pers pr mnd
Trygghetsalarm knapp nummer 2 Kr. 276
Montering/installasjon Kr 1113
Praktisk bistand dagsenter Hjemmeboende Kr. 191 pr dag og kr. 101 for transport t/r
Langtidsopphold i sykehjem Grunnbeløp i folketrygden kr. 118 620 fra 01.05.2023 75% av G + 85% av øvrige inntekter
Hel- og halvpensjon Lundhaugen og Auretunet Kr. 5125 pr mnd hel / Kr. 3132 pr mnd halv
Korttidsopphold Kr. 193 pr. døgn
Rehab.opphold Kr. 193 pr. døgn
Hjelpemiddel Utleie av hjelpemidler Kr. 111
Pris for utkjøring Kr. 170
Pris for innhenting Kr. 170
Bistand til å flytte/kjøre hjelpemidler Kr. 281