Priser helse og omsorgstjenester

Priser for helse og omsorgstjenester vedtas i kommunestyret i desember hvert år for det neste året. 

I PDF-oversikten under finnes oversikt over vedtatte priser i 2022 for:
  • langtidsopphold i sykehjem
  • korttidsopphold
  • hjemmehjelp
  • matombringing
  • trygghetsalarm
  • dagsenter
  • helpensjon ved omsorgssenter
  • hjelpemidler

Følgende satser er vedtatt for 2022 (DOCX, 99 kB)