Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Fra 1. mars 2022 kan du velge om det er kommunen eller den private aktøren ADEA som skal levere tjenester til deg. Les videre for mer informasjon om dette.

Søk hjemmehjelp

Søk hjemmehjelp ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer dine ressurser og bistandsbehov og beslutter hvilke tjenestetilbud som passer best for deg.

Du benytter samme søknadsskjema om du vil ha tjenesten levert av kommunen eller den private aktøren ADEA.

Har du allerede hjemmehjelp?

Ta kontakt med hjemmetjenesten i Hustadvika kommune eller Forvaltningskontoret for pleie- og omsorgstjenester.
 

Sentralbord hjemmetjenesten
Område Sentralbordet
Hjemmetjenesten i Hustadvika 91510522
Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester 71268103

 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan blant annet få hjelp til:

  • rengjøring
  • klesvask
  • sengetøyskift
  • i noen tilfeller hjelp til innkjøp av dagligvarer
  • personlig hygiene og stell

Praktisk bistand ytes i hovedsak hverdager mellom kl 08.00 og 15.30

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Hustadvika kommune.

Hva koster det?

Det vil bli krevd egenbetaling for praktisk bistand som ikke gjelder personlig stell og egenomsorg. Følg denne lenken for å se de fastsatte prisene. Det er husstandens samlede inntekter som legges til grunn. Du betaler det samme om du velger å få tjenesten utført av den kommunale hjemmetjenesten eller om du velger den private aktøren ADEA.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om hjemmehjelp vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli avtalt ett hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen samt dine ressurser og bistandsbehov. Det vil bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendige helse- og omsorgsopplysninger fra lege om dette vurderes som nødvending. Du kan velge mellom den kommunale hjemmetjenesten eller ADEA som er en privat aktør godkjent av kommunen.

Bytte av aktør

Du kan bytte fra den kommunale hjemmetjenesten til ADEA og andre veien - uten å oppgi grunn. Ønsker du å bytte aktør har vi en behandlingstid på en måned. 

Tilleggstjenester

ADEA kan tilby tjenester utover vedtaket ditt. Velger du flere tjenester enn det vedtaket ditt sier, blir dette en privat avtale mellom deg som bruker og ADEA. De fakturerer deg direkte for de ekstra tjenestene. 

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Hege Strand
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 91 84 63 11
Iren Fjæstad
Konsulent hjemmetjenesten
E-post
Telefon 48 18 29 86

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen