Besøkshjem

Besøkshjem er en familie som blir ansatt av barneverntjenesten for å ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier.

Hva er målsettingen med et besøkshjem?

Målsettingen med å være besøkshjem kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få gode opplevelser i hverdagen. Det gir også slitne foreldre en mulighet for avlastning. Du trenger ikke ha sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Hvem kan bli et besøkshjem?

En forutsetning er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år - og uten store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Politiattest

Besøkshjemmet må framlegge politiattest.

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger gode voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie.

For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?

  1. Fyll ut søknad om å bli besøkshjem
  2. Du vil bli kontaktet av barneverntjenesten når vi har mottatt ditt registreringsskjema. Barneverntjenesten ønsker at besøkshjemmet fyller ut og forbereder et presentasjonsskjemaet til barneverntjenesten på hjemmebesøket. (DOCX, 190 kB)

Rapport for eksisterende besøkshjem:

Rapport for besøkshjem

Kontaktinformasjon

Ingrid Krekvik
Leder barnevern
E-post
Telefon 90 54 23 99
Hilde Merete Male
Konsulent kontor barnevern
E-post
Telefon 90 77 89 86

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide