Slamtømming

Alle boliger og virksomheter med toalett som er tilknytt slamavskiller, skal minst ha en tømming hvert andre år. For boliger uten toalett tilknytt slamavskiller og fritidsboliger, skal slamavskilleren tømmes hvert fjerde år.

Kommunen kan bestemme en annen og hyppigere tømming i henhold til 'Forsrift for tvungen renovasjon, tømming av slamtanker mv. §15'.

For oversikt over neste planlagte tømming hos deg kan du benytte NORVA24 sin tjeneste 'Min Tank'

Ved behov for ekstra slamtømming ta kontakt med oss eller direkte med NORVA24.

Se også priser for tømming, og eventuell ekstra tømming.

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71
Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 53 70 38

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen