Slamtømming

Alle boliger og virksomheter med toalett som er tilknytt slamavskiller, skal minst ha en tømming hvert andre år. For boliger uten toalett tilknytt slamavskiller og fritidsboliger, skal slamavskilleren tømmes hvert fjerde år.

Kommunen kan bestemme en annen og hyppigere tømming i henhold til 'Forsrift for tvungen renovasjon, tømming av slamtanker mv. §15'.

For oversikt over neste planlagte tømming hos deg kan du benytte NORVA24 sin tjeneste 'Min Tank'

Ved behov for ekstra slamtømming ta kontakt med oss eller direkte med NORVA24.

Se også prisen for tømming og eventuell ekstra tømming

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Mobil 482 12 371
Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 905 37 038

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen