Priser og gebyr for vann og avløp

Vann og Avløp Abonnementsavgifter for vann og avløp samt avgifter for tømming av avløpsanlegg
Vann og Avløp
Beskrivelse Pris m/mva
Tilknytningsgebyr vann kr 3 125,-
Vannavgift forbruk kr 11,69 pr m3
Abonnementsgebyr vann bolig og fritidseiendommer kr 1 909,-
Abonnementsgebyr vann næring (0 - 300 m3) kr 1 909,-
Abonnementsgebyr vann næring (301 - 1000 m3) kr 5 726,-
Abonnementsgebyr vann næring (1001 - 3000 m3) kr 11 453,-
Abonnementsgebyr vann næring (3001 - 6000 m3) kr 22 905,-
Abonnementsgebyr vann næring (6001 - 20 000 m3) kr 45 810,-
Abonnementsgebyr vann næring (20001 - 50000 m3) kr 95 438,-
Abonnementsgebyr vann næring (50001 - 150000 m3) kr 190 875,-
Abonnementsgebyr vann næring (150001 - 500000 m3) kr 286 313,-
Abonnementsgebyr vann næring (500001 - 1000000 m3) kr 572 625,-
Tilknytningsgebyr avløp kr 3 125,-
Avløpsavgift forbruk kr 16,21 pr m3
Abonnementsgebyr avløp bolig og fritidseiendommer kr 2 280,-
Abonnementsgebyr avløp næring (0 - 300 m3) kr 2 280,-
Abonnementsgebyr avløp næring (301 - 1000 m3) kr 6 840,-
Abonnementsgebyr avløp næring (1001 - 3000 m3) kr 13 680,-
Abonnementsgebyr avløp næring (3001 - 6000 m3) kr 27 360,-
Abonnementsgebyr avløp næring (6001 - 20 000 m3) kr 54 720,-
Abonnementsgebyr avløp næring (20001 - 50000 m3) kr 114 000,-
Abonnementsgebyr avløp næring (50001 - 150000 m3) kr 228 000,-
Abonnementsgebyr avløp næring (150001 - 500000 m3) kr 342 000,-
Abonnementsgebyr avløp næring (500001 - 1000000 m3) kr 684 000,-
Slam ordinær, inntil 4,5 m3 kr 1 430,- pr stk
Slam ordinær, 4,6 - 49,9 (pr. m3) kr 324,- pr m3
Slam ordinær, over 50 m3 (pr. m3) kr 660,- pr m3
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 m3 (pr. m3) kr 440,- pr m3
Slam minir.anlegg, inntil 4,5 m3 kr 1 430,- pr stk
Slam minir.anlegg, 4,5 m3 - 10 m3 (pr. m3) kr 324,- pr m3
Slam tette tanker, inntil 4,5 m3 kr 1 926,- pr stk
Slam tette tanker, 4,5 - 10 m3 (pr. m3) kr 324,- pr m3
Slam tette tanker, over 10 m3 (pr. m3) kr 660,- pr m3
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 kr 3 521,- pr stk
Slam ekstratømming, 4,5 - 20 m3 (pr. m3) kr 605,- pr m3
Slam ekstratømmin over 20 m3 (pr. m3) kr 826,- pr m3
Slam nødtømming, inntil 4,5 m3 kr 4 951,- pr stk
Slam nødtømming, 4,5 - 20 m3 (pr. m3) kr 715,- pr m3
Slam nødtømming, over 20 m3 (pr. m3) kr 1 046,- pr m3
Slam tank ikke påvist/bomtur kr 990,- pr stk
Slam 50%, tømming kvart 4. år kr 715,- pr stk
Slam 50%, over 6 m3, tømming kvart 4. år kr 163,- pr m3
Tilsyn etter forurensningsloven kr 598,- pr stk

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen