Ildsted eller skorstein

 

Ildsted / peis

Du må alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjernet et ildsted. Dette gjør du for at Brannvesenet skal få operere raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted.
Du trenger heller ikke å søke hvis du skal installere endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Vi vil likevel anbefale at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
 

Skorstein / pipe

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en pipe/skorstein.

 

Mer om boligtilsyn og feiing av fyringsanlegget

Kontaktinformasjon

Asbjørn Gundersen
Brannforebygger / Feier
E-post
Mobil 415 26 177
Fredrik Andre Vevang Torp
Brannforebygger / Feier
E-post
Mobil 907 13 210
Tom Roger Groven Hammerø
Brannforebygger / Feier
E-post
Mobil 911 20 623
Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Mobil 995 32 263