Ildsted eller skorstein

Ildsted / peis

Du må alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjernet et ildsted. Dette gjør du her: Skjema for å sende melding til kommunen om endring av ildsted / peis.Meldingen sendes inn for at Brannvesenet skal få operere raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted.
Du trenger heller ikke å søke hvis du skal installere endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Vi vil likevel anbefale at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
 

Skorstein / pipe

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en pipe/skorstein. Veiledning til hvordan du søker med hjelp fra fagfolk finner du her: Søke med hjelp av fagfolk (ansvarlig søker) 

 

Her kan du lese mer om boligtilsyn og feiing av fyringsanlegget:

Boligtilsyn og feiing av fyringsanlegget

Kontaktinformasjon

Asbjørn Gundersen
Brannforebygger / Feier
E-post
Telefon 41 52 61 77
Tom Roger Groven Hammerø
Brannforebygger / Feier
E-post
Telefon 91 12 06 23
Pål Inge Eide
Leder brannforebyggende
E-post
Telefon 99 69 80 02