Pris og betaling

Barnehagene har en makspris som indeksreguleres jfr. statsbudsjettet. I listen kan du se hvor mye de enkelte plassene koster. I tillegg kommer matpenger, prisene for dette varierer fra barnehage til barnehage.

Med den pågående koronaepidemien er det noen barnehager som har ordinær matordning. Andre har ikke mulighet til dette.  De som har med matboks til alle måltider (3 måltider pr dag) betaler kr 100 per måned for melk og frukt. I tillegg får de andre ting å kose seg med der det er rom for det.

De som har ordinære tilbud, betaler ordinære satser.

Du kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen:

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten for en barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetaling skal sendes kommunen som barnehagemyndighet. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.02.2020
Plass Betaling pr. mnd.
100 % Kr. 3 135
80 % Kr. 2 508
60 % Kr. 1 881

Mislighold:

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen med 1 ukers varsel.

Fradrag:

Det blir vanligvis ikke gjort fradrag for tilfeldig fravær, men blir barnet borte over lengre tid, kan det etter søknad bli gitt reduksjon i foreldrebetalingen.

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen