Pris og betaling

Barnehagene har en makspris som indeksreguleres jfr. statsbudsjettet. I listen kan du se hvor mye de enkelte plassene koster. I tillegg kommer matpenger, prisene for dette varierer fra barnehage til barnehage.

De som har ordinære tilbud, betaler ordinære satser. Søskenmoderasjon beregnes automatisk. 

Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.08.2024

Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.08.2024
Plass Betaling pr. mnd.
100 % Kr. 1500
80 % Kr. 1200
60 % Kr. 900
Søskenmoderasjon: Prosentsats:
Barn nr. 2 30%
Barn nr. 3 og flere Ingen betaling

I tillegg blir det fakturert for matpenger, dette fastsettes av den enkelte barnehage. 

Du kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen:

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten for en barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetaling skal sendes kommunen som barnehagemyndighet. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Mislighold:

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen med 1 ukers varsel.

Fradrag:

Det blir vanligvis ikke gjort fradrag for tilfeldig fravær, men ved akutt eller langvarig sykdom som gjør at barnet borte over lengre tid, kan det etter søknad bli gitt reduksjon i foreldrebetalingen.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen