Pris og betaling

Barnehagene har en makspris som indeksreguleres jfr. statsbudsjettet. I listen kan du se hvor mye de enkelte plassene koster. I tillegg kommer matpenger, prisene for dette varierer fra barnehage til barnehage.

Du kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen:

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten for en

barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetalingen skal sendes kommunen som barnehagemyndighet. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.02.2020
Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.02.2020
Plass Betaling pr. mnd.
100 % Kr. 3 135
80 % Kr. 2 508
60 % Kr. 1 881

Mislighold:

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen med 1 ukers varsel.

Fradrag:

Det blir vanligvis ikke gjort fradrag for tilfeldig fravær, men blir barnet borte over lengre tid, kan det etter søknad bli gitt reduksjon i foreldrebetalingen.

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen