Pris og betaling

Barnehagene har en makspris som indeksreguleres jfr. statsbudsjettet. I listen kan du se hvor mye de enkelte plassene koster. I tillegg kommer matpenger, prisene for dette varierer fra barnehage til barnehage.

Du kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen:

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten for en

barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetalingen skal sendes kommunen som barnehagemyndighet. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.02.2020
Pris kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjelder fra 01.02.2020
Plass Betaling pr. mnd.
100 % Kr. 3 135
80 % Kr. 2 508
60 % Kr. 1 881

 

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen