Planleggingsdager, fridager og ferieavvikling

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

or Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager. De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Så langt det lar seg gjøre skal disse planleggingsdagene samkjøres med skoleruten i kommunen.

De kommunale barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påsken, jf. vedtekter for barnehager i Hustadvika.  (PDF, 410 kB)

Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. Minst 3 av disse ukene skal være sammenhengende. Feriedagene må meldes inn på forhånd. Barnehagens 5 planleggingsdagsdager blir ikke regnet som feriedager.

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Oversikt over planleggingsdager i kommunale barnehager:

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene. En av de fem planleggingsdagene er ikke datofestet. Denne er satt av til kursing for ansatte i barnehagene og foreldre får beskjed i god tid i forveien. 

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager
Dato Opplysninger År
14. og 15. august Planleggingsdager 2023
9.oktober Planleggingsdag 2023
24., 26., og 31. desember Julaften, 2. juledag og nyttårsaften 2023
2. januar Planleggingsdag 2024
27. mars Onsdag før påske 2024
28. mars-1. april Påske 2024
1. mai Offentlig høytidsdag 2024
9. mai Kr. Himmelfartsdag 2024
10. mai Planleggingsdag 2024
17. mai Grunnlovsdag 2024
20. mai 2. pinsedag 2024

Her finner du årsruten for de kommunale barnehagene for barnehageåret 2024/2025:

Årsrute kommunale barnehager 2024/2025 (PDF, 93 kB)

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100