Planleggingsdager, fridager og ferieavvikling

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager. De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Så langt det lar seg gjøre skal disse planleggingsdagene samkjøres med skoleruten i kommunen.

De kommunale barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påsken, jf. vedtekter for barnehager i Hustadvika.  (PDF, 410 kB)

Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. Minst 3 av disse ukene skal være sammenhengende. Feriedagene må meldes inn på forhånd. Barnehagens 5 planleggingsdagsdager blir ikke regnet som feriedager.

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Oversikt over planleggingsdager i kommunale barnehager:

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene. En av de fem planleggingsdagene er ikke datofestet. Denne er satt av til kursing for ansatte i barnehagene og foreldre får beskjed i god tid i forveien. 

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager
Dato Opplysninger År
16. og 17. august Planleggingsdager 2021
11.oktober Planleggingsdag 2021
24. og 31. desember Julaften og nyttårsaften 2021
13. april Onsdag før påske 2022

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100