Planleggingsdager og fridager

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager. De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. De er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påsken. 
 

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene.

Planleggingsdager kommunale barnehager
Planleggingsdager kommunale barnehager
Dato År
22.mai 2020

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året