Planleggingsdager og fridager

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager.

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene.

Planleggingsdager kommunale barnehager
Planleggingsdager kommunale barnehager
Dato År
15. og 16. august 2019
7.oktober 2019
23.desember (Eide barnehager) 2019
2.januar (Fræna barnehager) 2020
22.mai 2020

I forbindelse med overgang til Hustadvika kommune jobbes det med avklaringer rundt hvilke planleggingsdager som blir satt opp i 2020. Dette vil bli oppdatert på nyåret, de datoene som står opplyst i skjemaet over er de som per nå er helt sikre.  

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året