Planleggingsdager, fridager og ferieavvikling

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager. De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Så langt det lar seg gjøre skal disse planleggingsdagene samkjøres med skoleruten i kommunen.

De kommunale barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påsken, jf. vedtekter for barnehager i Hustadvika.  (PDF, 410 kB)

Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. Minst 3 av disse ukene skal være sammenhengende. Feriedagene må meldes inn på forhånd. Barnehagens 5 planleggingsdagsdager blir ikke regnet som feriedager.

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Oversikt over planleggingsdager i kommunale barnehager:

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene. En av de fem planleggingsdagene er ikke datofestet. Denne er satt av til kursing for ansatte i barnehagene og foreldre får beskjed i god tid i forveien. 

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager
Dato Opplysninger År
15. og 16. august Planleggingsdager 2022
10.oktober Planleggingsdag 2022
24., 26., og 31. desember Julaften, 2. juledag og nyttårsaften 2022
2. januar Planleggingsdag 2023
5. april Onsdag før påske 2023
6.-10.april Påske 2023
1. mai Offentlig høytidsdag 2023
17. mai Grunnlovsdag 2023
18. mai Kr. Himmelfartsdag 2023
19. mai Planleggingsdag 2023
29. mai 2. pinsedag 2023

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 92 03 34 75

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100