Planleggingsdager og fridager

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager. De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. De er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påsken. 
 

Ferietilbud sommeren 2020

Det er vedtatt nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Hustadvika kommune. Disse er gjeldende fra 15.08.2020. De gamle vedtektene fra Fræna og Eide gjelder frem til og med 14.08.2020. Derfor vil følgende gjelde for sommeren 2020:

Kommunale barnehager i gamle Fræna vil være ferieåpne sommeren 2020.
Kommunale barnehager i gamle Eide vil være feriestengt i 3 uker sommeren 2020. Dette er ukene 28, 29 og 30.

Sommeren 2021 vil alle kommunale barnehager i Hustadvika være ferieåpne.

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene.

Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager
Planleggingsdager og stengte dager for kommunale barnehager
Dato Opplysninger År
22.mai Planleggingsdag 2020
13. og 14. august Planleggingsdager 2020
5.oktober Planleggingsdag 2020
24. og 31. desember Julaften og nyttårsaften 2020
31. mars Onsdag før påske 2021

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:20

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året