Oppsigelse av barnehageplass

 • Barn som får tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Siste frist for oppsigelse i et barnehageår er 1. april.
   
 • De barna som skal begynne på skolen trenger ikke å si opp plassen sin.
   
 • Dersom plassen sies opp til 1. august, må barnets ferie på 3 uker være avviklet i sin helhet før 1. august.

Ønsker du å si opp barnehageplassen gjør du det her:

Oppsigelse av barnehageplass

Kontaktpersoner i barnehagene:

Kontaktinformasjon barnehagene i Hustadvika
Barnehage Kontaktperson
Bud barnehage Kari Anne Vikan
Dalelia barnehage Sølvi Skjevik Thomassen
Eide barnehage Lena Bentzen
Hauglia barnehage Solrunn Svenøy
Haugtussa barnehage Ruth Tove Benjaminsen
Hustad barnehage Berit Sofie Lindseth
Krohnstad Montesorri friluftsbarnehage Skaret Edith Krohn Marleau
Lyngen barnehage Guri Bergsvik
Lyngstad barnehage Caroline Eriksen
Svanviken barnehage Rita Tangen
Sylte og Malme barnehage Randi Larshus
Tornes barnehage Siv Anita Kolstad
Utsyn barnehage Linda Spjeld Olsen
Vevang barnehage Caroline Eriksen

 

Mislighold:

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen med 1 ukers varsel.

Fradrag:

Kommunen har ordning som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne. Du kan søke om fritak/reduksjon i foreldrebetalingen.

Det blir vanligvis ikke gjort fradrag for tilfeldig fravær, men blir barnet borte over lengre tid, kan det etter søknad bli gitt reduksjon i foreldrebetalingen.

 

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 92 03 34 75

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen