Oppsigelse

Har du kommunal barnehageplass må du sende elektronisk oppsigelse hvis du ønsker å si opp plassen. 

Oppsigelse av barnehageplassen:

 • Barn som får tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass i kommunale barnehager er _ måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
   
 • De barna som skal begynne på skolen trenger ikke å si opp plassen sin.
   
 • Dersom plassen sies opp til 1. august, må barnets ferie på 3 uker være avviklet i sin helhet før 1. august.

Her kommer lenke til Visma Barnehage Hustadvika der du kan si opp barnehageplassen

 

Mislighold:

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen med 1 ukers varsel.

Fradrag:

Kommunen har ordning som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne. Du kan søke om fritak/reduksjon i foreldrebetalingen.

Det blir vanligvis ikke gjort fradrag for tilfeldig fravær, men blir barnet borte over lengre tid, kan det etter søknad bli gitt reduksjon i foreldrebetalingen.

 

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen