Tornes barnehage

Tornes barnehage er en kommunal heldags barnehage med plass for 60 barn. Barnehagen er organisert etter aldersinndelte grupper (1-3 år og 4-6 år).

Litt om oss:

Tornes barnehage ligger på toppen av et nyere byggefelt, med utsikt til havet, Bjørnsund og Ormen lange. Det er unike turmuligheter. Like utenfor døren har vi skogen og marka, det er kort vei til sjø, skole, gårdsbruk, museum og butikk.

Turene våre blir allsidige og spennende. Uteområdet til barnehagen er delvis naturtomt, vi har furuskog til klatring og lek, vi har installasjoner som sandkasser, sklier, klatre hus, vipper og disser samt en sjørøverskute som gir barna næring til leken ute. Turstiene som ligger tett opp til barnehagen blir flittig brukt i tillegg til skogen med tau-installasjoner for klatre- og balansetrening.

Vi samarbeider med skolen, helsesøster, PPT, kulturavdelingen i fylket, biblioteket og andre i nærmiljøet.

Personalet i barnehagen består av styrer, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere, helsemedhjelper, assistenter med ulike kvalifikasjoner, vaktmester og renholdere.

 

Her finner du oversikt over planleggingsdager og fridager for kommunale barnehager.            
 
                            

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Enhetsleder Tornes barnehage
E-post
Mobil 941 61 063

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.40

Adresse

Ausevegen 11
6443 Tornes