Tornes barnehage

   

Tornes barnehage er en kommunal barnehage med fire avdelinger med til sammen 56 plasser. Avdelingene er organisert etter aldersinndelte grupper.

Avdelingene våre:

  • Bamseavdelingen (1-2 år)
  • Sommerfuglavdelingen (2-3 år)
  • Delfinavdelingen (4-6 år)
  • Blekksprutavdelingen (4-6 år)

Litt om oss:

Vi er en trivelig barnehage øverst i et byggefelt, med akkurat passe avstand til det meste. Vi har et flott og variert uteområde i barnehagen, og vi har unike og spennende turmuligheter med skog og tursti rett utenfor døren. Det er også kort veg til ballbinge, gapahuk, sjø og skole for å nevne noe.

Hos oss legger vi stor vekt på å skape gode, trygge og utviklende hverdager for barna. Derfor vil vi være tydelige og nærværende voksne, som gir barna en opplevelse av trygghet gjennom omsorgsfulle relasjoner. Barna hos oss skal oppleve seg sett, føle seg betydningsfulle og oppleve glede og mestring ved å delta i våre ulike leke- og læringsaktiviteter.

Vi har fokus på inkluderende barnehagemiljø og helsefremmende oppvekst.

Vi i Tornes barnehage ser mangfoldet som vår styrke. Til sammen har vi mye kompetanse og erfaring for å bidra til allsidig utvikling gjennom å ivareta barns behov for omsorg og lek, og for å fremme læring og danning.

Her skal alle voksne og barn føle seg velkomne, og være en del av fellesskapet. Vi skal bry oss om hverandre.

Her finner du årsplan for Tornes barnehage 2020/2021. (PDF, 711 kB)

Her finner du oversikt over planleggingsdager og fridager for kommunale barnehager.            
 
                            

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Enhetsleder Tornes barnehage
E-post
Mobil 941 61 063
Bamseavdelingen (1-2 år)
Telefon 941 63 185
Sommerfuglavdelingen (2-3 år)
Telefon 916 36 736
Delfinavdelingen (4-6 år)
Telefon 917 06 900
Blekksprutavdelingen (4-6 år)
Telefon 941 63 480

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.40

Adresse

Ausevegen 11
6443 Tornes