Tornes barnehage

 

   

Tornes barnehage er en kommunal barnehage med to avdelinger. Avdelingene er organisert etter aldersinndelte grupper.

Avdelingene våre:

  • Avdeling Humla (1-2 år)
  • Avdeling Marihøna (3-6 år)

Litt om oss:

Vi er en trivelig barnehage øverst i et byggefelt, med akkurat passe avstand til det meste. Vi har et flott og variert uteområde i barnehagen, og vi har unike og spennende turmuligheter med skog og tursti rett utenfor døren. Det er også kort veg til ballbinge, gapahuk, sjø og skole for å nevne noe.

Hos oss legger vi stor vekt på å skape gode, trygge og utviklende hverdager for barna. Derfor vil vi være tydelige og nærværende voksne, som gir barna en opplevelse av trygghet gjennom omsorgsfulle relasjoner. Barna hos oss skal oppleve seg sett, føle seg betydningsfulle og oppleve glede og mestring ved å delta i våre ulike leke- og læringsaktiviteter.

Vi har fokus på inkluderende barnehagemiljø og helsefremmende oppvekst.

Vi i Tornes barnehage ser mangfoldet som vår styrke. Til sammen har vi mye kompetanse og erfaring for å bidra til allsidig utvikling gjennom å ivareta barns behov for omsorg og lek, og for å fremme læring og danning.

Her skal alle voksne og barn føle seg velkomne, og være en del av fellesskapet. Vi skal bry oss om hverandre.

Årsplan for Tornes barnehage 2023/2024 (PDF, 645 kB)

Oversikt over planleggingsdager og fridager for kommunale barnehager     
 
                            

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Avdeling Humla (1-2 år)
Telefon 94 16 31 85
Avdeling Marihøna (3-6 år)
Telefon 94 16 34 80
Siv Anita Kolstad
Enhetsleder Tornes barnehage
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.40

Adresse

Ausevegen 11
6443 Tornes