Kompetanseportalen

ROR-IKT har en side som heter Kompetanseportalen. Denne siden inneholder bruksanvisninger brukere i Hustadvika kommune trenger for å få alt på plass etter flytting inn i ROR-IKT, og ellers annen nyttig informasjon.

Her finner du kompetanseportalen:

Kompetanseportalen

Du finner den også på PCen din under startmenyen og "Kommunale snarveier".