Informasjon fra ROR-IKT

Du har kanskje hørt litt om det, Hustadvika kommune står nå ikke lenger alene om sine IT-tjenester. Fra 1.januar 2023 er Hustadvika et fullverdig medlem av det interkommunale IT-samarbeidet ROR-IKT. 

Hva skjer nå og fremover? 

Først og fremst har Kundeservice ROR-IKT tatt over brukerstøtten som ytes til Hustadvika, med de samme systemene som har eksistert fra før. Vi fortsetter foreløpig de samme kontaktpunktene for hjelp: 

Kontoret til IKT innerst i gangen i Rådhusets førsteetasje er betjent mandag, tirsdag og fredag. 

Vi ber om at ansatte i størst mulig grad sender inn sak til oss via portal eller e-post og beskriver godt hva saken gjelder. Husk at vi nå er nye for Hustadvika, vi trenger å vite hvilken enhet og avdeling det gjelder, samt fullt navn.  Ta dere tid til å beskrive godt hva dere trenger hjelp til. 

  • Gjelder det en feil, forespørsel eller et prosjekt? 

  • Er det kun deg eller er det flere som har samme problem? 

  • Har det fungert før, hvis ja, når fungerte det sist? 

  • Hvilket symptom opplever du, kan du legge inn utklipp av feilmelding? 

På denne måten kan vi komme raskere til en løsning, og slippe å bruke tid på å kontakte dere for å få mer informasjon. Du får svar på e-post. Ønsker du å svare eller purre på saken, svar på e-posten du fikk med saksnummer i emnefeltet, da kommer svaret ditt inn i riktig sak og saksbehandler som kjenner saken får varsel. 

I tiden som kommer, vil vi jobbe med å overføre tjenester for Hustadvika til felles datamiljø for ROR-IKT. Prosjektet for dette er startet og vi kommer tilbake med mer informasjon snart. 

Så hvem er ROR-IKT? 

ROR-IKT består i dag av vel 30 ansatte, og yter IT-tjenester til kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Molde kommune er den største og er også vertskommune for samarbeidet. 

ROR-IKT har avdelinger for Tjenesteutvikling, Drift og Kundeservice. 
Først vil nok mange treffe Kundeservice gjennom behov for support og hjelp i det daglige. 

Avdeling for Kundeservice betjener kommunenes behov for brukerstøtte i form av svar og hjelp på henvendelser via telefon, e-post, Kundeserviceportal eller direkte oppmøte. Vi sørger for informasjon om IT-tjenester for ansatte og drifter en Kompetanseportal der det publiseres e-læringer, artikler og veiledninger til støtte i arbeidet. 

Avdeling for Drift sørger for oppdatert, sikker og stabil drift av IT-infrastruktur. Det vil si nettverk, servere og datasenter med alle installerte fagsystemer, styring av PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt styringen av databrukere og tilganger. De er delt inn i egne team med hver sine ansvarsområder. 

Avdeling for Tjenesteutvikling består av rådgivere med ansvar innen hver sine fagsektorer. De er involvert i de ulike faggruppene som består av representanter fra hver kommune som har inngående kjennskap til arbeidet innen sin sektor. Rådgiverne koordinerer aktiviteter knyttet til digitale verktøy som støtter sektoren, og fungerer som strategiske rådgivere for digital transformasjon i tjenesteproduksjonen.