NAV Hustadvika

 NAV Hustadvika ligger vegg i vegg med rådhuset i Elnesvågen. 

Åpningstider for besøkende: Mandag-onsdag-fredag: Kl 10.00-12.00.

Informasjon fra NAV om Koronavirus​​​​​​​

NAV Hustadvika utfører følgende tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
  • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
  • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
  • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)

Ved NAV Hustadvika kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Du kan nå søke om økonomisk sosialhjelp digitalt;

https://www.nav.no/sosialhjelp/

Kontaktinformasjon

NAV Hustadvika
Telefon 55 55 33 33