NAV Hustadvika

 

Nav Hustadvika er lokalisert i samme bygg som rådhuset i Hustadvika. Vi oppfordrer alle til å fortrinnsvis benytte våre skriftlige kanaler og digitale løsninger på nav sine hjemmesider: 

Ditt NAV - Aktivitetsplan 
Chat med NAV 

og våre Facebook-sider:

NAV Foreldrepenger
NAV Jobblyst 

nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. 

NAV Hustadvika utfører følgende tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
  • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
  • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
  • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)
  • Familieveileder

Ved NAV Hustadvika kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Kontaktinformasjon

NAV Hustadvika
Telefonen er åpen mellom 09.00-15.00
Telefon 55 55 33 33

Våre åpningstider er:
mandag: 10.00-12.00
onsdag: 10.00-12.00

Du kan avtale time utenfor disse åpningstidene på www.nav.no 
 

Camilla Nerli
Leder Nav Hustadvika
E-post
Telefon 97 62 88 79