NAV Hustadvika

 NAV Hustadvika ligger vegg i vegg med rådhuset i Elnesvågen. 

Åpningstider for besøkende: Fra onsdag 10.06 er åpningstidene mandager 10.00-12.00 og onsdager 10.00-12.00. 

Informasjon fra NAV til arbeidsgivere i Romsdal i koronasituasjonen 

For å hindre smitte, oppfordrer vi til å kommunisere med oss på nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontoret dersom du ikke har behov for dette.

Ikke møt dersom du er i karantene, bekreftet smittet eller har vært i nærkontakt med bekreftet smittede med koronavirus de siste 14 dager før avtalen. Dette gjelder også om du har eller har hatt hoste, sår hals, tungpust eller feber siste uke.

Hold en til to meter avstand fra andre, der du kan. 

Dette gjelder også for eventuell ledsager.

nav.no har åpent hele døgnet.

Du kan også ringe 55 55 33 33. Åpningstiden er hverdager fra klokken 09:00 til 15:00. 

NAV Hustadvika utfører følgende tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
  • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
  • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
  • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)

Ved NAV Hustadvika kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Du kan nå søke om økonomisk sosialhjelp digitalt;

https://www.nav.no/sosialhjelp/

Kontaktinformasjon

NAV Hustadvika
Telefon 55 55 33 33