NAV Hustadvika

Nav Hustadvika er lokalisert i samme bygg som rådhuset i Hustadvika. Vi oppfordrer alle til å fortrinnsvis benytte våre skriftlige kanaler og digitale løsninger på nav sine hjemmesider: 

Ditt NAV - Aktivitetsplan 
Chat 

og våre Facebook-sider:

NAV Foreldrepenger
NAV Jobblyst 

nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. 

Pga koronasituasjonen har vi innført begrensninger på antall besøkende i vårt mottak. Vi vil i vår åpningstid ta imot 3 personer om gangen. Det må påberegnes ventetid utenfor NAV Hustadvika.

Ikke møt dersom du er i karantene, bekreftet smittet eller har vært i nærkontakt med bekreftet smittede med koronavirus de siste 14 dager før avtalen. Dette gjelder også om du har eller har hatt hoste, sår hals, tungpust eller feber siste uke.

Hold en til to meter avstand fra andre, der du kan. 

Dette gjelder også for eventuell ledsager.

Informasjon fra NAV til arbeidsgivere i Romsdal i koronasituasjonen 

NAV Hustadvika utfører følgende tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
  • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
  • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
  • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)
  • Familieveileder

Ved NAV Hustadvika kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Kontaktinformasjon

NAV Hustadvika
Telefonen er åpen mellom 09.00-15.00
Telefon 55 55 33 33

Våre åpningstider er:
mandag: 10.00-12.00
onsdag: 10.00-12.00

Du kan avtale time utenfor disse åpningstidene på www.nav.no 
 

Camilla Nerli
Konst. leder Nav Hustadvika
E-post
Mobil 976 28 879