Familieveileder

 Ved NAV Hustadvika har vi fått familieveileder. Dette er et lavterskeltilbud til familier som er i en vanskelig sosial og/eller økonomisk situasjon.

Familieveilederen skal ha en aktiv rolle inn til familien for å kartlegge hvilke behov de har for å kunne bli mer selvhjulpen og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon.

Familieveileder er et ekstra tilbud utover den oppfølging de eventuelt har fra NAV og skal være en støtte med fokus på opplysning, råd og veiledning.

Familieveileder kan tilby:

  • Kartlegge hvilke utfordringer/ behov familien har og veilede de til riktig tjeneste og tiltak. 
  • Opprette kontakt mellom familien og de øvrige hjelpeapparatet der det er behov for det.  
  • Bistå foreldre til å kunne håndtere egen hverdagsøkonomi 
  • Bidra til å øke barnas deltagelse og sosialinkludering i barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter

Familieveileder skal sammen med familien jobbe med motivasjons og endringsarbeid. Familien skal bli styrket til å kunne mestre egen livssituasjon innenfor arbeid, aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse og fritid. Dette krever aktiv involvering og tjenesten vil være tilpasset den enkeltes behov. Det er familien selv som søker om denne tjenesten.

Søknadsskjema familieveiledning (DOCX, 31 kB)

Kontaktinformasjon

Elin Morsund
Familieveileder NAV Hustadvika
E-post
Telefon 412 82 129