Bygging av ny Sylte skule - Første "grafs" ble tatt i dag!

Nye Sylte skule skal stå ferdig til skolestart høsten 2021. I dag startet byggearbeidene da Samuelsen Maskin AS tok første grafs med gravemaskina. 

Ordfører og glade barn og foreldre kom for å overvære begivenheten.

Klikk for stort bildeNå er arbeidet i gang med ny Sylte skule!  

Klikk for stort bildeOrdfører Tove Henøen (Sp) i gravemaskina   

Klikk for stort bilde4 glade frøkner som gleder seg til ny skole  

Etter utbyggingen vil skolen ta imot elevene fra 5. til 7. trinn som i dag går på Malme skule. Det skal være drift ved skolen i hele byggeperioden.

Dette skal bygges/renoveres ved skolen:

Nybygget skal kobles sammen med det eksisterende med et nytt inngangsparti, som blir hovedinngang for begge byggene. Nybygget skal inneholde undervisningslokaler for mellomtrinnet, en felles gymsal, samt støttefunksjoner som
garderober, toaletter, lager, etc. Gymsalen har høyde tilsvarende to etasjer, de øvrige delene er i en etasje.

Eksisterende skolebygg skal renoveres. Dette omfatter utvendig etterisolering og utskifting av dører og vinduer i yttervegg. Innvendig er det noen mindre endringer i planløsningen, som medfører endringer på lyd- og brannskiller, samt noen nye
våtrom. Innvendig er det ellers noe asbestsanering, samt utskifting/ oppgradering
av enkeltelementer.

Consto Midt-Norge AS er totalentreprenør, Samuelsen Maskin AS er ansvarlig for grunnarbeidene og Xpro AS er innleid prosjektledelse av kommunen.

Tegninger av skolen og uteområdet:

Her kan du se tegninger av den  nye skolen og uteområdet  (PDF, 4 MB)