Voldtekt/overgrep

Hvis du har vært utsatt for påtvunget seksuell omgang må du ta stilling til om du ønsker å anmelde forholdet til politiet.

Dersom du ønsker å anmelde, oppfordres du til å kontakte nærmeste politistasjon så raskt som mulig.

Overgrepsmottak

Hvis du er usikker på om du vil anmelde forholdet eller av ulike årsaker ikke ønsker å snakke med politiet, er det likevel viktig at du oppsøker nærmeste overgrepsmottak for legeundersøkelse. Der blir du godt ivaretatt. Kontaktinformasjon til overgrepsmottaket i Molde finner du her:  Helse Møre og Romsdal - Overgrepsmottak 

NOK Møre og Romsdal er et fylkesdekkende lavterskeltilbud for ungdom og voksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deres pårørende og hjelpeapparat. Senteret tilbyr også støtte og veiledning av pårørende til utsatte barn. Gå inn på hjemmesiden til NOK for mer informasjon: NOK Møre og Romsdal 

Dinutvei.no er et nasjonalt nettsted med råd og veiledning og orientering i ulike hjelpetilbud. Gå inn på hjemmesiden til Dinutvei for mer informasjon: Dinutvei.no 

 Krisesenteret for Molde og omegn tilbyr hjelp til personer som er eller har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. Gå inn på hjemmesiden til krisesenteret for mer informasjon:  Krisesenteret for Molde og omegn

Artikkelliste