Veterinærvakt

For å sikre at dyr har tilgang til veterinærhjelp hele døgnet er det etablert en egen veterinærvaktordning for hjelp ved akutt behov på kveld, natt og helg.

Inntil videre vil gamle Fræna og Eide kommuner fortsette sine avtaler med tidligere veterinærvaktsamarbeid.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Veterinærvakt tidligere Fræna kommune
Telefon 48 26 27 65
Veterinærvakt tidligere Eide kommune
Telefon 71 29 05 00