Vei, vann og avløp - vakttelefoner

Vakttelefoner vei, vann og avløp
Område Telefon Ansvarsområde
Vei 91 88 73 80 Hull i kommunale veier, brøyting og strøing
Vann 95 20 29 15
Avløp 90 97 96 30

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 905 37 038
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216