Vei, vann og avløp - vakttelefoner

Vakttelefoner vei, vann og avløp (tidligere Fræna kommune)
Vakttelefoner vei, vann og avløp (tidligere Fræna kommune)
Område Telefon Ansvarsområde
Vei 91 88 73 80 Hull i kommunale veier, brøyting og strøing
Vann 95 20 29 15
Avløp 90 97 96 30
Vakttelefon vann (tidligere Eide kommune)
Vakttelefon vann (tidligere Eide kommune)
Område Telefon
Vann 71296939

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 905 37 038
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216