Vei, vann og avløp - vakttelefon

Felles vakttelefon for vei, vann og avløp: 47512200

Kontaktinformasjon

Felles vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 475 12 200
Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 905 37 038
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216