Psykososialt kriseteam

Støttegruppa skal være et supplement til den behandling og omsorg som gis i ulike krisesituasjoner.

Gruppa kan kalles sammen ved dødsfall, personlige kriser, lovbrudd, katastrofer, ulykker og andre spesielle hendelser.

Gruppa kan ta initiativ og legge tilrette for markeringer og minnestund.

Gruppa skal også avklare behov for hjelp/støtte og formidle dette videre til aktuelle hjelpeinstanser. 

Kontaktperson for psykososialt kriseteam er leder Iren Stranden. Hun er å treffe på tlf: 97098670 og på e-post iren.stranden@hustadvika.kommune.no 

Nestleder er Per Johan Tøsse. Han er å treffe på tlf: 913 14 870.

Kontaktinformasjon

Iren Stranden
Enhetsleder
E-post
Mobil 970 98 670

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100