Psykososialt kriseteam

Støttegruppa skal være et supplement til den behandling og omsorg som gis i ulike krisesituasjoner.

Gruppa kan kalles sammen ved dødsfall, personlige kriser, lovbrudd, katastrofer, ulykker og andre spesielle hendelser.

Gruppa kan ta initiativ og legge tilrette for markeringer og minnestund.

Gruppa skal også avklare behov for hjelp/støtte og formidle dette videre til aktuelle hjelpeinstanser. 

Kontaktperson for psykososialt kriseteam er leder Anders Høe. Han er å treffe på tlf: 926 84 205 og på e-post anders.hoe@hustadvika.kommune.no 

Nestleder er Elisabeth Langeland. Hun er å treffe på tlf: 412 24 861.

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder helse og mestring
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100