Psykososialt kriseteam

 • Det psykososiale kriseteamet er en del av beredskapsorganisasjonen i Hustadvika kommune.
 • Teamet kan aktiveres gjennom kriseledelsen i kommunen, legevakt, fastleger, politi eller Alarmsentralen (AMK).
 • Leder og kontaktperson for psykososialt kriseteam er Anders Høe. Han er å treffe på telefon: 926 84 205
 • Nestleder er Elisabeth Langeland. Hun er å treffe på tlf: 412 24 861

Ansvar og oppgaver

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats ved behov for psykososial oppfølging. Teamet skal være et supplement til den behandling og omsorg som gis av de ordinære tjenestene.

Kriseteamet har i tillegg som oppgave å medvirke til at rammede og berørte enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser.

Det psykososiale kriseteamet sin funksjon

Akuttfasen:

Politi og Alarmsentralen (AMK) er ofte de første som får melding om en akutt situasjon. De har døgnberedskap og vil raskt kunne tiltre i en krisesituasjon.

Psykososialt kriseteam har ingen døgnberedskap.

Medlemmer vil tre i funksjon så raskt som mulig, og skal være et støttende, koordinerende og operativt ledd i situasjonen.

Oppfølgingsfasen:

De behovene som oppstår og som synliggjøres i den akutte fasen må følges opp innenfor det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet bistår til andre tjenester har overtatt.

Medlemmer i kriseteamet kommer fra ulike tjenester i kommunen

 • Kommunelege
 • Diakon
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Familiens Hus
 • Politi
 • Skole
 • Helse og Mestring

Taushetsplikt

Medlemmene har taushetsplikt i henhold til gjeldende lover for sine fagområder

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder helse og mestring
E-post
Telefon 92 68 42 05
Elisabeth Langeland
Rektor Bud barne og ungdomsskule, nestleder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 41 22 48 61

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100