Psykososialt kriseteam

Støttegruppa skal være et supplement til den behandling og omsorg som gis i ulike krisesituasjoner.

Gruppa kan kalles sammen ved dødsfall, personlige kriser, lovbrudd, katastrofer, ulykker og andre spesielle hendelser.

Gruppa kan ta initiativ og legge tilrette for markeringer og minnestund.

Gruppa skal også avklare behov for hjelp/støtte og formidle dette videre til aktuelle hjelpeinstanser. 

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året