Påkjørsel av vilt

Ved påkjørsler av vilt, ring politiet på 02800. Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores. Merk stedet med merkebånd, en plastpose eller lignende.

Når ulykken er ute

 1. Få oversikt over evt skadde personer og gi førstehjelp/ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig. 
 2. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
 3. Merk stedet nøyaktig der dyret ble påkjørt med et viltbånd, en plastpose e.l.

Er det påkjørte viltet i live, - la det være i fred og ikke nærm deg. Gå aldri etter et skadet vilt. Det vil redusere sjansene for å få avlivet det.

Ved alle påkjørsler der det har vært kontakt mellom kjøretøy og hjortevilt, rev eller grevling skal det varsles, - uansett om du mener viltet ikke ble skadet.

Det er straffbart å ikke varsle om en viltpåkjørsel.
 

Hva skjer så?

Er viltet i live varsler politiet en av kommunens ettersøksjegere som rykker ut til stedet. Det er derfor avgjørende at stedet er nøyaktig merket slik at ettersøkshunden kan settes på sporet av det påkjørte dyret.

Er viltet dødt varsler politiet til Statens vegvesen som sender ut mannskap for å hente dyret.

Kommunen er «eier» av det påkjørte viltet som skal registreres i Hjorteviltregisteret.

Det er ulovlig å ta med seg påkjørt vilt. Det vil medføre mye ekstra ressursbruk med leting for de som er kalt ut for å hente dyret.

Du skal også varsle politiet hvis du kommer over hjortevilt som du ser er alvorlig sykt eller skadet.
 

Skade på kjøretøy?

Meld fra til forsikringsselskapet ditt om viltpåkjørselen dersom det er skade på bilen. Vanligvis er det ikke bonustap og egenandel ved bruk av kaskoforsikring ved en viltpåkjørsel, men dette kan variere mellom forsikringsselskapene. Politiet loggfører opplysningene du gir når du melder fra om viltpåkjørselen. Forsikringsselskapet henter ut disse opplysningene fra politiloggen.
 

Ha merkebånd i bilen

Merkebånd får du på bensinstasjoner i kommunen og på kommunens servicekontor. Vi anbefaler at du har noen liggende i bilen.
 

Noen råd for å unngå påkjørsel av vilt:

 • Grupper av dyr
  Hjortevilt holder ofte sammen i små flokker. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor sannsynlig at det kommer flere. Senk farten og se om det kommer flere dyr. Det viktig at du ikke blir så fokusert på det ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer det neste dyret som krysser veien.
   
 • Økt hastighet gir flere ulykker
  Antallet viltpåkjørsler øker, og høyere hastighet på veiene er en medvirkende årsak. Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.
   
 • Vær oppmerksom ved grålysning og solnedgang
  De fleste ulykkene skjer fra kl. 06-10.00 på morgenen og fra kl. 18-01.00 på kvelden. Vær derfor spesielt oppmerksom og senk gjerne farten litt i disse periodene.


Lovverket om bilførerens plikter ved viltpåkjørsler:

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell
Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Artikkelliste

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen