Legevakten

Nasjonalt legevaktsnummer er 116 117

Legevakten ligger til legekontorene i Hustadvika (hhv. Fræna legekontor, Eide legesenter og Torget legekontor) på dagtid har Fræna og Torget legekontor åpent mellom kl. 08:00-16:00, og Eide legesenter har åpent fra 08:15 - 15:30.

På kveld/natt og helg/helligdager betjenes legevaktstjenesten av Molde interkommunale legevakt. 

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise.

Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.
 

Mer informasjon om Molde interkommunale legevakt:

Siden 2012 har Eide og Fræna hatt legevaktsamarbeid med Molde og Nesset. Fra nyttår ble også Aukra, Rauma og Sunndal med i ordningen.

Årsaken til utvidelsen er blant annet nye krav til kompetanse hos legevaktsleger samt større arbeidsbelastning på fastlegene. Dette har igjen medført at det er blitt stadig vanskeligere å rekruttere fastleger til distriktene. I tillegg har flere og flere leger fritak fra legevakt grunnet alder. Det nye legevaktområdet blir et stort geografisk område. I et forsøk på å kompensere for de lange avstander til legevakt ønsker legevakten å prøve ut bruk av video.

I Sunndalsøra, Åndalsnes, Midsund og Aukra opprettes det «legevakt-satellitter» som kalles videolegevakter. Disse betjenes av sykepleier (og ev ambulansepersonell) som har til oppgave å legge til rette for at legen i Molde kan undersøke og behandle pasienter via video-overføring. I tillegg til at lege og pasient «møter hverandre» på store skjermer, har videolegevakta topp moderne elektronisk utstyr slik at legen bl.a. kan lytte på hjerte og lunger og se i ører og hals.

For innbyggerne i Hustadvika kommune vil ikke endringene ha særlig betydning, en kan faktisk oppleve en mer robust legevakt da en vil ha flere leger tilgjengelig