Tilfluktsrom

Hustadvika brann og redning har i februar og mars 2022 kartlagt alle tilfluktsrom i Hustadvika kommune. Det finnes tilfluktsrom i kommunale og private bygg rundt om i kommunen. 

Eier av tilfluktsrommene har ansvar for at rommene er i forsvarlig stand og har en plan for hvordan rommene skal kunne klargjøres innen 72 timer dersom det oppstår behov for dem. Kravene til de ulike rommene er ulike ut fra hvilken periode de ble bygd, men viktige sjekkpunkter for alle rom er å sjekke dører, luker, pakninger, ventiler, løst utstyr, aggregat, ventilasjon og filter med mer.  Vi jobber nå med å kontrollere og kvalitetssikre tilfluktsrommene som kommunen eier.

De fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene for konvensjonelle våpen, det vi si skader som følge av trykkbølger og splinter. Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter vil skader fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte. Mange tilfluktsrom vil også medvirke til å redusere stråling fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.

Oversikt over alle offentlige tilfluktsrom i Hustadvika:

Oversikt tilfluktsrom
Lokale Adresse Kapasitet Privat/kommunalt
Jendem skole Åndalsbakken 23, 6409 Molde 110 Kommunalt
Bud barne og ungdomsskule Prestgardsvegen 140, 6430 Bud 90 Kommunalt
Farstad omsorgssenter (nedlagt) Sjurvardevegen 13, 6444 Farstad 100 Kommunalt
Lundhaugen omsorgssenter Lundhaugvegen 34, 6430 Bud 123 Kommunalt
Hustad fengsel Hustadvegen 130, 6444 Farstad 195 Statlig
Hustadvika vgs Bøen 22, 6440 Elnesvågen 410 Fylkeskommunalt
Eide sykehjem Slettavegen 37, 6490 Eide 80 Kommunalt
Eide ungdomsskole Myravegen 35, 6490 Eide 250 Kommunalt

På nettsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du kart over tilfluktsrommene i Norge:

Gå til kartløsningen på DSB sine hjemmesider