Egenberedskap

Råd om egenberedskap

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Les mer om hvordan du kan forberede deg på en best mulig måte i denne brosyren fra DSB: "Råd om egenberedskap"

Jodtabletter:

Jodtabletter er et beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. De skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene. Mange apotek opplever økt etterspørsel, og er i perioder midlertidig utsolgt for jodtabletter.

Kommunene har som del av sin beredskap eget lager av jodtabletter. Vi vil dele ut tabletter gjennom våre kanaler dersom myndighetene gir råd om det.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Kommunen har 4260 tabletter på lager pr i dag. Antall innbyggere under 18 år er ca 3150 personer.