Beredskap og kriseledelse

Kommunen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet. Dette arbeidet handler om tiltak for å forebygge og å ta hånd om hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier.

Kriseledelse

I kritiske situasjoner er det viktig at kommunen har en kriseledelse som kan komme sammen på kort varsel. Kriseledelsen skal innhente opplysninger om situasjonen i kommunen, ta beslutninger om, og sørge for iverksetting av tiltak for å hindre skader på personer, miljø og materielle verdier.

Kriseledelsen har også fullmakter til å disponere og prioritere ressurser fra kommunens side i dette arbeidet. Kriseledelsen skal holde kontakt med lokal redningssentral (LRS) og kan bestemme om det skal søkes hjelp fra Sivilforsvaret, frivillige hjelpeorganisasjoner, lokale idrettslag eller andre.

Kriseinformasjon

En viktig oppgave for kriseledelsen er å utarbeide og sende ut informasjon til innbyggere og media. I forbindelse med kriseplanen er det derfor utarbeidet en egen informasjonsplan for krisesituasjoner.

Her finner informasjon om andre kriserelaterte tjenester

Kontaktinformasjon

Nils Christian Harnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 10 91 56
Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør Hustadvika kommune
E-post
Telefon 41 51 23 10
Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 53 70 38