Akuttberedskap Barnevern

Akuttberedskap på dagtid, kveldstid, i helger og på helligdager.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefonnummer til akuttberedskapen er 71 26 81 10

Akuttberedskapen er tilgjengelig hele døgnet på hverdager, helger og helligdager.  

Henvendelser på dagtid

Om det ikke er akutt ber vi deg ta kontakt med sentralbordet ved barnevernstjenesten. Sentralbordet treffer du på tlf. 90 77 89 86 mellom kl. 09.00 og 15:00, eller kommunens sentralbord på tlf. 71 26 81 00.

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Foreldre som ruser seg
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifting

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Videre kan akuttberedskapen vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos akuttberedskapen.

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barenvernvakten.no
Lov om barneverntjenester

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide