Akuttberedskap Barnevern

Fra 30.06.23 blir akuttberedskapen for barnevern i Hustadvika kommune en del av den Interkommunale barnevernvakten for Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager. Hovedoppgava er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Henvendelser på kveld og helg:

Telefonnummer til interkommunal barnevernvakt er: 97 60 16 16.

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl.15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet på helger og helligdager.

Henvendelser på dagtid:

På dagtid er vakttelefonen stengt, da kan du ringe barneverntjenesten på telefon  90 77 89 86 mellom kl.09.00 – 15.00, eller kommunens sentralbord på telefon 71 26 81 00.

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Foreldre som ruser seg
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifting

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Videre kan akuttberedskapen vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos akuttberedskapen.

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barenvernvakten.no
Lov om barneverntjenester

Artikkelliste

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide