Akuttberedskap Barnevern

Akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

71268110 er telefonnummeret til akuttberedskapen

Akuttberedskapen er tilgjengelig mellom kl 15:30 og 08:00 på hverdager, og hele døgnet på helger og helligdager.  

Henvendelser på dagtid

På dagtid er vakttelefonen stengt, da kan du nå barnevernstjenesten via sentralbordet på 907 78 986

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Foreldre som ruser seg
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifting

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Videre kan akuttberedskapen vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos akuttberedskapen.

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barenvernvakten.no
Lov om barneverntjenester

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide