Starte på skolen

Barn starter på skolen det året de fyller 6 år. Foreldre/foresatte får beskjed fra den skolen barnet tilhører om skolestart, og hvordan dette skjer i praksis. Frist for innmelding er 15. februar hvert år.
 

Innmelding til skole gjør du her.

 

Utsatt skolestart

Dersom foreldre/foresatte vurderer å søke om utsatt skolestart, ber vi om at dette søknadsskjemaet benyttes:

Søknad om utsatt skolestart

Først når det foreligger uttalelse fra PP-tjenesten, skolen og/eller barnehage, kan rektor ved den enkelte skole ta stilling til om søknaden kan imøtekommes. En slik søknad kan bare imøtekommes i helt spesielle tilfeller.

Endelig frist for søknad om utsatt skolestart er satt til: 15.februar.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til.

Søknad om fremskutt skolestart

Rektor sender henvisning til PPT for en vurdering når søknaden er mottatt.

Opplæringsloven §21 og §123

Skoleskyss

Bor du over en bestemt avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss.

Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

I denne artikkelen kan du lese mer om rettigheter til skoleskyss