Språkopplæring

Norskkurs for deg som er ny i Norge og som ønsker å lære norsk

Vi tilbyr kurs på følgende nivå


• Alfabetiseringskurs
• Nybegynnerkurs (A1)
• Mellomnivåkurs (A2)
• Videregående kurs (B1 – B2)

Kort informasjon


Hustadvika opplæringssenter gir tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap til flyktninger og innvandrere. Hver kursdeltaker har rett og plikt til minimum 550 norsktimer og 50 timer samfunnskunnskap. (Introduksjonsloven)
Vi gir tilbud både til personer som har rett og plikt til slik opplæring (rettighetselever) og til personer som ikke har slik rett (betalende elever). Tilbudet kan være nettbasert, klasseromsundervisning eller en kombinasjon av disse to. 

Vi tilbyr eksamener på ulike nivåer i norsk (A1-B2), eksamen i samfunnskunnskap og statsborgerprøven.

Klikk på knappen nedenfor om du vil søke:

Søknadsskjema
Hva koster det for betalende elever?

For de som ikke har rett på norskkurs, koster kurset 160 kr pr dag og det er tilbud om kurs fem dager i uken. Norskkurs gjennomføres bare på dagtid, men vi kan skreddersy et tilbud i forhold til jobb. 

Statsborgerprøven/samfunnskunnskapsprøven koster 500 kr.

Norskprøven (skriftlig og muntlig) koster 1500 kr.