Tøndergård skole i Molde - søke om skoleplass

Dersom en vurderer å søke plass ved Tøndergård skole, vil det avholdes et samarbeidsmøte med skole, foreldre/foresatte, PPT, evt andre samarbeidspartnere og skolefaglig rådgiver.

PPT skriver en sakkyndig vurdering der det blir vurdert elevens behov for spesialundervisning etter Opplæringslova §5-1, og denne skal sendes til Tøndergård skole ved innsøking.

Søknadsskjema finner du her:
Søknadsskjema Tøndergård skole

Søknadsskjema skal sendes inn til Hustadvika kommune her:
Sikker digital post til oss - Hustadvika kommune v/skolefaglig rådgiver

Sammen med søknadsskjemaet må det være med et vedlegg der foreldre/foresatte gjør rede for hvorfor de tenker at en skoleplass ved Tøndergård skole vil være elevens beste. Skriv også om hvilke behov eleven eventuelt vil ha for SFO-tilbud (evt SFO i skoleferier), transport og evt følgeperson.

Søknaden, vedlegg fra foreldre/foresatte og sakkyndig vurdering må være sendt innen 1.desember.

Skolefaglig rådgiver svarer ut søknaden om skoleplass med et enkeltvedtak. Det vil være anledning til å klage på vedtaket.

Skolefaglig rådgiver søker Tøndergård skole om skoleplass innen 1. februar.

Unntaksvis kan opptak skje i løpet av skoleåret.

Kontaktinformasjon

Julie Gunstensen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 90 55 22 21