Lyngstad og Vevang skole

Lyngstad og Vevang skole er en barneskole med 1. - 7. trinn.

Skolen ligger i flotte omgivelser på Lyngstad. Den ble bygd i 2009 og har et flott uteområde.

Skolen har 84 elever fordelt på 7 trinn. 

Skoledagen varer fra klokken 08.15 - 13.10 hver dag. Felles for alle klassetrinn.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til skolen

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Bård Kringstad
Enhetsleder/rektor Lyngstad og Vevang skoler
E-post
Telefon 97 55 15 67
Lyngstad og Vevang skoler
Telefon 71 29 63 00
SFO Lyngstad og Vevang skoler
Telefon 97 51 32 14

Adresse

Lyngstadvegen 200
6493 Lyngstad