Eide ungdomsskole

Eide ungdomsskole ligger i Eide sentrum, mellom Eide barneskole og Eidehallen.

Vi har ca 160 elever og det er 2 paralleller på hvert trinn. På Eide ungdomsskole går elever fra Eide barneskole og Lyngstad/og Vevang skole.

Elevenes skoledag er fra 8.30 til 14.00.

Vi samarbeider med Hustadvika kulturskole og har sambruk av lokaler med kulturskolens avdeling på Eide.

Vi har nylig fått oppgradert uteområdet med ulike treningsapparater.

Skolen har også svømmebasseng som er åpent fra høst- til påskeferie. På ettermiddag- og kveldstid brukes det av forskjellige grupper og lag. På lørdager er det familiesvømming.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til ansatte ved skolen

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Annelise Hagen
Rektor Eide ungdomsskole
E-post
Telefon 95 84 19 70
Eide ungdomsskole
Hovednummer
E-post
Telefon 41 12 61 02
Edith Øyen Risvik
Inspektør
E-post
Telefon 97 01 22 18

Adresse

Myravegen 35
6490 Eide