Bjørnsund leirskole

På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Vi vil gi elevene oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen, og frisk luft og fysisk aktivitet er viktige innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser! Elevene lærer å ro tradisjonelle færinger, og i løpet av uka mestrer de både bårer og strøm uten problemer. De lærer også å egne krabbeteiner og sette garn selv.

Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsunds rike kystkultur, og hvordan folk har overlevd på kysten opp gjennom årene. Elevene får innføring i fiske, fangst og fiskeforedling, og de lærer om plantene, dyrene og fiskene som lever på kysten. Hvor lever de, og hvorfor lever de akkurat her, er sentrale spørsmål. Dagene blir tilbragt på eller ved havet, og derfor blir det lagt stor vekt på kjennskap til vær og vind, strøm og bølger. Elevene vil lære å ha respekt for havet, og hvordan en bør og skal ferdes i båt. En viktig del av læringa er å fiske, avlive, sløye og filetere fisk. Elevene tilbereder fisk og sjømat selv, og lærer hvor bra fersk sjømat er for kroppen, og hvor godt det smaker!

For mer informasjon se nettsiden til Bjørnsund leirskole:

Hjemmeside Bjørnsund leirskole

All informasjon som trengs for leirskoleopphold finnes på denne siden. 

Fem dager på Bjørnsund, film fra et leirskoleopphold.

Kontaktinformasjon

Sigurd Pedersen
Rektor Bjørnsund Leirskole
E-post
Telefon 92 25 40 52

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen