Redusert foreldrebetaling for SFO

 

Det mulig å søke om redusert foreldrebetaling for SFO fra 1. til 4. trinn. Ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. 

Søknadsfrist

Dersom du søker før 1. august, gjelder kommunens vedtak hele skoleåret. Søker du etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. NB: Søknader blir IKKE registrert før gyldig og tilstrekkelig informasjon er lagt ved eller ettersendt. 

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du har, eller oppgir, andre opplysninger som er vesentlige for beregningene av redusert foreldrebetaling, skal også dokumentasjon på disse legges ved.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

NB: Vedlegg for hele husholdningen må sendes inn.

Fyll ut og send inn søknadsskjema:

Søk om redusert foreldrebetaling

Husk at søknad om redusert foreldrebetaling må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din med nødvendig dokumentasjon, og den er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Hvis opplysninger som ligger til grunn for et vedtak om redusert foreldrebetaling endrer seg i løpet av vedtaksperioden (som f.eks. bytte av oppholdsstørrelse på SFO), er søker pliktig til å dele disse opplysningene med saksbehandler.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av dei siste 18 månedene, eller har felles barn. 

Hvis foreldra til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til husholdningen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.