Priser SFO

Hustadvika kommune - tilbud og satser SFO 2022:

Hustadvika kommune - Satser for foreldrebetaling i SFO skoleåret 2020/2021
Tilbud Pris 2021 Pris 2022
5 dager pr uke 2840 2834
4 dager pr uke 2366 2425
3 dager pr uke 1867 1914
2 dager pr uke 1358 1384
1 dag pr uke 861 877
Annenhver uke 1419 1454
10 timers tilbud etter avtale 1438 1473
Kjøp av enkeltdager 257 262
Kjøp av ferieuker 1181 1211
Fratrekk for leksehjelp, pr måned 154 154
Matpenger kommer i tillegg

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% moderasjon for første søsken og 50% moderasjon for andre søsken. 

Har du spørsmål?

Ta direkte kontakt med din skole. 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100