12 timer gratis SFO for barn på 1. og 2. trinn

Fra høsten 2024 får alle barn på 1. trinn og 3. trinn 12 timer gratis SFO hver uke. Dette er en ordning en ikke trenger å søke på da den blir gitt automatisk. 

Beløpet som legges inn som fratrekk på fakturaen er kr 1750 pr mnd. 
Pris for kost kommer i tillegg.

Ordningen gjelder også for ferieordningen, men kjøp av ekstradager kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Morten Smedegård
Inspektør Bud barne og ungdomsskule
E-post
Telefon 90 81 70 87