Spesialundervisning for voksne

Vi tilbyr spesialundervisning for voksne etter Opplæringslovens kapittel 4A

Målgruppe

De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære for voksne, har rett til spesialundervisning. Utvikling og vedlikehold av grunnleggende ferdigheter kan også gi rett til opplæring. Tilbudet tilpasses den enkelte.
 

Kriterier/ vilkår

Sakkyndig vurdering fra PPT eller annen sakkyndig instans. ( Opplæringsloven § 5-3)

Pris for tjenesten

Gratis

Søknadsfrist

Behandles fortløpende.

 

Kontaktinformasjon

Toril Julie Lageraaen
Rektor
E-post
Telefon 92 84 45 96
Solrun Haukås Vevang
Teamleder spes.pedseksjonen
E-post
Telefon 90 83 59 70