Realkompetansevurdering grunnskoleområdet

Voksne over 16 år som søker inntak til videregående skole, og som ikke kan dokumentere 9-årig grunnskoleopplæring fra hjemlandet, kan søke kommunen om å få ei realkompetansevurdering.

Godkjent realkompetanse kan gi den voksne dokumentasjon på godkjent kompetanse som er likeverdig med vitnemål fra grunnskolen.

På Hustadvika opplæringssenter kan vi realkompetansevurdere på tigrinja og norsk.

Hvem kan søke?

Minoritetsspråklige som ikke har papirer fra skolegang i hjemlandet sitt, og som trenger vitnemål for å søke på videregående skole.

Søknadsskjema:

Følg denne lenken for å søke om realkompetansevurdering på grunnskolens område

Opplæringen er gratis.

Artikkelliste