Grunnskoleopplæring for voksne - eksamensrettet

Vi har tilbud om grunnskoleopplæring til alle voksne som har behov for det.

Du kan få undervisning i disse fagene


• Norsk/grunnleggende norsk for språklige minoriteter
• Engelsk
• Matematikk
• Naturfag
• Samfunnsfag

Opplæringen gir kompetanse på grunnskolenivå, og gir deg grunnlag for å søke på videregående skole.

Hvem kan søke?

• Voksne (over 18 år) som ikke har fullført videregående skole.
 

Søknadsskjema:

Følg denne lenken for for å søke om grunnskoleopplæring for voksne

Opplæringen er gratis.