Logoped

Logoped til barn og voksne

Barn og unge med språk- og talevansker kan få tilbud om hjelp fra kommunal logoped.

Hvordan foregår logopedhjelp?

Logopedhjelpen blir i hovedsak gitt på skoler og i barnehager, eller på logopedkontoret på Hustadvika opplæringssenter. Det kan bli gitt digital undervisning der dette passer. Det blir gitt hjelp både i grupper og i enetimer.

Hva kan logopeden hjelpe med?

Logopeden dekker i hovedsak disse fagområdene:

  • Stemmevansker
  • Språklydvansker
  • Stamming og løpsk tale
  • Erverva språk- og talevansker
  • Kommunikasjonsvansker ved nevrologiske sykdommer
  • Munnmotoriske vansker
  • Apraksi/dyspraksi
  • Dysartri
  • Leppe-kjeve-ganespalte
  • Lyttetrening etter innsetting av Cochlea-implantat 

Hvordan få logopedhjelp

Lavterskeltilbud

Foresatte, barnehage, skole og voksne kan søke om logopedhjelp. Foresatte må alltid samtykke i henvisningen som gjøres på vegne av barn under 18 år. Logopeden tar direkte kontakt med foresatte, barnehage/skole eller den voksne og lager en avtale for oppstart av logopedhjelpen. 

Pga stor pågang er dette tilbudet lagt på is frem til høsten 2024. Vi vil legge ut søknadsskjema for lavterskeltilbudet igjen da. 

Logopedhjelp etter vedtak

Det kan gis logopedhjelp etter barnehageloven eller opplæringsloven. Det er foresatte og barnehage/skole som skal henvise til ppt. Vedtak om logopedhjelp blir fattet etter sakkyndig tilrådning fra ppt.

Kontaktinformasjon

Karol Michalczuk
Logoped
E-post
Telefon 94 89 65 65