Logoped

Logoped til barn og voksne

Barn og unge med språk- og talevansker kan få tilbud om hjelp fra kommunal logoped.

Hvordan foregår logopedhjelp?

Logopedhjelpen blir i hovedsak gitt på skoler og i barnehager, eller på logopedkontoret på Hustadvika opplæringssenter. Det kan bli gitt digital undervisning der dette passer. Det blir gitt hjelp både i grupper og i enetimer.

Hva kan logopeden hjelpe med?

Logopeden dekker i hovedsak disse fagområdene:

  • Stemmevansker
  • Språklydvansker
  • Stamming og løpsk tale
  • Erverva språk- og talevansker
  • Kommunikasjonsvansker ved nevrologiske sykdommer
  • Munnmotoriske vansker
  • Apraksi/dyspraksi
  • Dysartri
  • Leppe-kjeve-ganespalte
  • Lyttetrening etter innsetting av Cochlea-implantat 

Hvordan få logopedhjelp

Lavterskeltilbud

Foresatte, barnehage, skole og voksne kan søke om logopedhjelp. Foresatte må alltid samtykke i henvisningen som gjøres på vegne av barn under 18 år.

Skjema:

Logopeden tar direkte kontakt med foresatte, barnehage/skole eller den voksne og lager en avtale for oppstart av logopedhjelpen.

Logopedhjelp etter vedtak

Det kan gis logopedhjelp etter barnehageloven eller opplæringsloven. Det er foresatte og barnehage/skole som skal henvise til ppt. Vedtak om logopedhjelp blir fattet etter sakkyndig tilrådning fra ppt.

Kontaktinformasjon

Karol Michalczuk
Logoped
E-post
Telefon 94 89 65 65