Kosthold

Måltidene i skolene og SFO utgjør en betydelig del av barn og unges totale kosthold. Gjennom HOPP blir det derfor lagt til rette for at barna skal få gode vaner når det gjelder mat og måltider.
 

HOPP kosthold

Måltidene i skolene og SFO utgjør en betydelig del av barn og unges totale kosthold. Igjennom HOPP blir det derfor lagt til rette for at barna skal få gode vaner når det gjelder mat og måltider.

Kompetanseheving

  • For å skape en felles plattform blir SFO-ansatte og foreldre undervist i sunt kosthold etter helsedirektoratets anbefalinger.
  • Minst 2 SFO-ansatte fra hver skole deltar på Fiskesprellkurs hvert år. Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om å inspirere, motivere og stimulere barn og unge til å spise mer fisk og sjømat.
  • Ide- og erfaringsutveksling mellom skolene.

Tiltak SFO

  • Alle SFO`er anvender en kvalitetssikret HOPP-innkjøpsliste.
  • I HOPP er smak, matglede og medbestemmelse viktig. Barna får derfor smaksprøve og utvelge produkt som skal serveres i deres SFO.
  • SFO serverer varm mat 1-2 ganger pr. uke.
  • Det utføres HOPP-ernæringsaktiviteter med barna i SFO, hvor bl.a. kunnskap og smaksutforskning står på agendaen.

Relevante hjemmesider

Kontaktinformasjon

Marita Jacobsen
Ledende Helsesykepleier
E-post
Telefon 46 90 91 90