Søk om fri/permisjon

Det er viktig at elevene er til stede i skoletida. Det kan være vanskelig å ta igjen det tapte etter et lengre fravær. Skoleåret har 190 skuledager og 175 fri- og feriedager. Hustadvika kommune ønsker å oppfordre foresatte og elever til å legge lengre reiser til disse friperiodene.

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

1. Elever kan få fri/permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig.

2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av pkt.1).

3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

 

Det er rektor på hver enkelt skole som behandler søknad om fri. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

 

Her er søknadsskjema om fri fra undervisning

Kontaktinformasjon

Julie Gunstensen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 90 55 22 21

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100