Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som går på barne-, ungdoms- og videregående skole. Tjenesten er gratis, og du kan ta kontakt med oss uten timeavtale. Vi er her for deg!

Vi ønsker å bidra til at du får hjelp når noe oppleves vanskelig. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med andre hjelpetjenester om nødvendig. Jo raskere vi blir kjent med det som er vanskelig for deg, jo lettere kan vi hjelpe deg.

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning og har spesialkompetanse på barn og unges helse og utvikling. Du kan snakke med helsesykepleier om det du vil.

Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, gir veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, underviser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesykepleier jobber i tett samarbeid med personalet ved skolene og med foresatte. Foresatte og lærere oppfordres til å kontakte oss ved behov. Vi har taushetsplikt.

 

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 2023/2024

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 2023/2024
Skole Helsesykepleier Mobilnummer
Haukås Hilde Sylte Lillebakk 47656087
Haukås Kirsti Aarseth Meland 97156678
Tornes Inger Lise Hammerø 46903822
Sylte Inger-Lise Hammerø 46903822
Jendem Kirsti Aarseth Meland 97156678
Hustad Anne Synnøve Vik 94176999
Bud Elin Ukkelberg 97095360
Fræna ungdomsskole Nathalie Krakeli 46820217
Lyngstad/Vevang Inger-Lise Hammerø 46903822
Eide barneskole Victoria Åndal Sandøy 46903716
Eide ungdomsskole Therese Marie Holmen 99289248
Hustadvika videregående Belinda Dragset 99333868

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon

Åpningstider

Åpningstid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 15.00