Ofte stilte spørsmål om skolehelsetjenesten

Hva kan jeg snakke med helsesykepleier om?

Døra til helsesykepleier er åpen for alle som trenger å snakke med en trygg voksen.

Ingen sak er for liten eller for å ta opp med oss.

Helsesykepleier har erfaring med å snakke om det meste, også det som kan oppleves som flaut, vondt eller utfordrende. I tillegg har vi taushetsplikt, noe som betyr at du kan være trygg på at din helseinformasjon ikke blir delt med andre.

Tema vi ofte snakker med elever om er: Vennskap, trivsel, tanker og følelser, bekymringer, stress, utfordringer hjemme, samlivsbrudd, angst, tristhet, selvskading, forelskelse, kropp, pubertet, seksualitet, kosthold, søvn, sosiale medier, mobbing, rus, vold og overgrep. 

Når er helsesykepleier tilstede på min skole?

Helsesykepleier er å treffe på faste dager ved alle skolene i kommunen. Du kan ta kontakt uten avtale. Kom gjerne innom kontoret på treffetid, eller gjør avtale på forhånd via telefon eller e-post.

Hvem som er helsesykepleier ved din skole finner du oversikt over her:

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 2023/2024

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 2023/2024
Skole Helsesykepleier Mobilnummer
Haukås Hilde Sylte Lillebakk 47656087
Haukås Kirsti Aarseth Meland 97156678
Tornes Inger Lise Hammerø 46903822
Sylte Inger-Lise Hammerø 46903822
Jendem Kirsti Aarseth Meland 97156678
Hustad Anne Synnøve Vik 94176999
Bud Elin Ukkelberg 97095360
Fræna ungdomsskole Nathalie Krakeli 46820217
Lyngstad/Vevang Inger-Lise Hammerø 46903822
Eide barneskole Victoria Åndal Sandøy 46903716
Eide ungdomsskole Therese Marie Holmen 99289248
Hustadvika videregående Belinda Dragset 99333868

 

Får jeg fravær for å gå til helsesykepleier på skolen?

Nei det gjør du ikke. Det blir ikke ført fravær for samtaler med helsesykepleier i skoletiden, verken på ungdomsskolen eller i videregående skole. I videregående skole har du plikt til å dokumentere fraværet ditt, så pass på å få med deg melding fra helsesykepleier om at du har vært til samtale. Denne leverer du til din kontaktlærer. Da vil du ikke får registrert fravær.

Får foreldrene mine vite det jeg forteller til helsesykepleier?

Helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år. Det betyr at som hovedregel vil foreldrene dine eller den som har foreldreansvaret for deg bli informert om helsetilstanden din og hvilken helsehjelp du får. De har også rett til innsyn i journalen din når du er yngre enn 16 år. Det er derimot noen unntak fra denne regelen:

  • Er du mellom 12-16 har du rett til å bli hørt og det gis i utgangspunktet ikke informasjon til foreldrene dine, uten at du ønsker det. Det kan derimot være at informasjon må gis for at dine foreldre skal kunne ivareta foreldreansvaret og ta godt vare på deg.
  • Er du mellom 16-18 er du helserettslig myndig og kan bestemme over egen helse. Husk likevel at hvis det er nødvendig at foreldrene får informasjon om din helse for at de skal kunne ta vare på deg, skal de ha informasjon selv om du er over 16 år. Da er det ikke du, men helsepersonell, som avgjør om denne informasjonen skal gis til foreldrene dine.
  • Informasjon til foreldre kan også holdes tilbake om tungtveiende grunner taler for det. Det gjelder uansett alder på eleven.

Er du usikker så ta opp spørsmålet om informasjon til foreldre med helsesykepleier før du legger frem det du lurer på. Vi finner en god løsning for deg og din situasjon sammen.

 

Hva kan jeg gjøre om jeg sliter med tanker og følelser?

Når ting blir vanskelig kan det virke som om hele verden er imot deg, og at du er den eneste som har det sånn. Det kan være mange ting som er vanskelige å håndtere alene. Det aller viktigste du kan gjøre er å snakke om det med en voksen du stoler på. Det kan være foreldrene dine, en lærer, helsesykepleier, treneren din eller en annen du kjenner. Alle har det vanskelig av og til, og ofte er det nok å bare å dele det med noen. Psykiske problem er svært vanlig, og rundt halvparten av Norges befolkning får psykiske problem i løpet av livet.

Når tanker eller følelser forstyrrer deg så mye over lang tid at det blir vanskelig å gjøre vanlige oppgaver som skolearbeid, fritidsaktiviteter eller å være sammen med venner, er det spesielt viktig at du snakker med en voksen om det. Dette er tegn på psykiske problem som kan trenge behandling. Snakk gjerne med oss i skolehelsetjenesten, kom innom helsestasjon for ungdom eller bestill en time hos fastlegen din. Jo tidligere du ber om hjelp, jo bedre er muligheten for å bli helt bra igjen.

Synes du det er vanskelig å snakke med noen ansikt til ansikt om problemene dine kan du bruke Kors på Halsen, som er et samtaletilbud fra Røde Kors for alle opp til 18 år. Her kan du ringe, maile eller chatte med en voksen du kan stole på, som ikke kan se hvem du er.

Ung.no har mange gode artikler om psykisk helse hos barn og ungdom. Her finner du også informasjon om selvhjelp.

På Helsenorge.no finn du oversikt over flere hjelpetilbud på telefon og nett når barn eller ungdom sliter psykisk.

Selvhjelp på internett

Det kan være mye du lurer på når du er barn og ungdom. Barn og ungdom er flinke til å finne raskt frem på internett når de leter etter informasjon. Det er ikke alle nettsider som gir informasjon som er til å stole på. Snakk gjerne med helsesykepleier på skolen din om det du har lest eller hørt. Vi anbefaler https://helsenorge.no/ som en god og trygg informasjonskilde. Husk likevel at det ikke er noen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell.

Hvor kan jeg få hjelp dersom jeg er utsatt for vold eller overgrep?

Alle former for vold og overgrep er ulovlige. Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold eller overgrep bør du oppsøke hjelp.

Vold og overgrep kan være fysiske handlinger som å slå eller sparke, eller psykisk vold som trusler, degradering, kontrollering og ydmykelse. Det kan også være seksuelle overgrep, som voldtekt, incest eller uønsket beføling. Andre former for vold og overgrep er handlinger som skremmer eller sårer, som ødeleggelse av gjenstander av verdi, økonomisk utnytting av andre mennesker eller å hindre noen i å bestemme over egen økonomi.

Ved akutt fare for vold eller overgrep, ring politiet sitt nødnummer 112.

Opplever du vold eller overgrep kan du snakke med oss i skolehelsetjenesten, en annen voksen du stoler på, eller ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Tjenesten er gratis og du kan ringe hele døgnet, alle dager i året. Telefonen blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål- og svartjeneste der du som stiller spørsmål kan være anonym.

Overgrepsmottaket

Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller voldtektsforsøk kan du få medisinsk hjelp og rådgiving hos overgrepsmottaket i Molde.  Der vil du treffe leger og sykepleiere som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker. Tilbudet er gratis, og du får hjelp uansett om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke.

Overgrepsmottaket er døgnåpent og holder til ved Molde sykehus. Du kan komme uten henvisning og trenger ikke å ha bestilt time. Om du ønsker å snakke med noen på forhånd, kan du ringe legevakten på 116117.

Oppmøtested er Akuttmottaket ved Molde sykehus.

Adresse: Molde sykehus, Parkveien 84, 6407 Molde.

Hva kan jeg gjøre om barnet mitt blir utsatt for mobbing?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr at du eller barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Dersom du eller barnet ditt ikke har det bra, har du rett på hjelp fra de voksne på skolen.

Mobbing er ulovlig, og skolen har plikt til å sette i verk tiltak dersom noen blir utsatt for mobbing.

Er du utsatt for mobbing er det viktigste du kan gjøre å snakke med en voksen som du stoler på. Det kan være foreldrene dine, et annet familiemedlem, en lærer, rektor eller helsesykepleier. De voksne skal hjelpe deg med å hindre mobbing og ta opp saken med skolen.

Du kan finne mer informasjon om mobbing og hva du kan gjøre på Nullmobbing.no.

Når er de faste samtalene og helseundersøkelsene i skolehelsetjenesten?

I skolehelsetjenesten er det færre faste undersøkelser enn i helsestasjonsprogrammet, og mye av tjenesten er basert på at den enkelte elev eller foresatte selv tar kontakt med oss. Vi samarbeider også med skolen om undervisning og helseopplysning på ulike trinn eller i grupper.

Se her for en oversikt over det faste programmet vårt ved skolene i Hustadvika: 

Fast program for skolehelsetjenesten 1.-10.trinn

Fast program for skolehelsetjenesten 1.-10.trinn
Trinn Program
1. trinn Skolestartsamtale med helsesykepleier på skolen i løpet av første skoleår. Helseundersøkelse med lege på helsestasjonen, inkludert måling av høyde og vekt. Oppfølging ved behov.
2. trinn Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Oppfølging ved behov
3. trinn Måling av høyde og vekt på skolen. Helseopplysning om fysisk aktivitet, kosthold, vennskap, kropp og grenser. Oppfølging ved behov.
4. trinn Oppfølging ved behov.
5. trinn Pubertetsundervisning i gutte- og jentegrupper. Oppfølging ved behov.
6. trinn Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. Oppfølging ved behov.
7. trinn Vaksinasjon mot HPV-virus for både gutter og jenter.
8. trinn Måling av høyde og vekt på skolen, samt helsesamtale med helsesykepleier. Oppfølging ved behov.
9. trinn Undervisning om seksuell helse, kropp og grenser. Oppfølging ved behov.
10. trinn Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Oppfølging ved behov.

I tillegg kan helsesykepleier bistå med undervisning om ulike tema etter avtale med skolen.

Hva forventer skolehelsetjenesten av foresatte?

Alle barn og unge har rett til helsekontroll. Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller. Skolehelsetjenesten er gratis.

Alle foreldre får tilbud om å følge barnet til skolestartsamtale og skolestartundersøkelse etter at barnet har begynt på skolen. Kontakten blir opprettet på bakgrunn av skolens klasselister. Deretter vil barnet bli innkalt til helseundersøkelser etter behov, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det.

Hvilke vaksiner får jeg tilbud om på skolen?

Du finner en detaljert oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet, samt informasjon om den enkelte vaksine på Folkehelseinstituttet sine sider.

I tillegg er det vanlig å tilby vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse i videregående skole før russetiden starter.

Vi skal flytte, er det noe vi må huske?

Ved flytting er rutinen at barnet sin helsestasjonsjournal «følger barnet» og blir oversendt til helsestasjonstjenesten på det stedet barnet flytter til. Dette sikrer kontinuitet i tjenestetilbudet og videre oppfølging av barnet etter flytting.

Gi oss beskjed dersom dere skal flytte. Hvis du flytter, er du selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen din om ny adresse.

Har dere nettopp flyttet til Hustadvika kommune? Ta kontakt med din tidligere helsestasjon for å få oversendt barnet sin helsejournal til oss.

Informasjon om innsynsrett, nasjonalt vaksinasjonsregister og overføring av journal.

Alle ansatte i skolehelsetjenesten har etter lov plikt til å føre journal. I journalen skal helsepersonell dokumentere helseopplysninger som de ut fra en faglig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig å dokumentere. Journalen skal bidra til at brukeren får en faglig forsvarlig oppfølging. Foresatte eller brukeren selv har som hovedregel rett til innsyn og/eller utskrift av alle opplysninger som omtaler brukeren. Helserettslig myndighetsalder er 16 år. 

Overføring av journal ved flytting 

Når et barn/en ungdom flytter, er hovedregelen at journal skal overføres til ny skolehelsetjeneste. Dette skal sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Den som har spørsmål i sammenheng med oversending av journal, kan ta dette opp med helsesykepleier på sin skole.   

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK 

Alle vaksiner barn får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, samt å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke mulig å reservere seg mot registrering av vaksiner. Ved hemmelig adresse benytter man egne ordninger. Mine vaksiner gir deg oversikt over hvilke vaksiner du har tatt, samt vaksinasjonsstatus for dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.