Fast helseoppfølging av skolebarn

Dette er en oversikt over helseoppfølgingen vi tilbyr skolebarn i Hustadvika kommune. Les gjerne ofte stilte spørsmål dersom du vil vite mer om skolehelsetjenesten.

Fast program for skolehelsetjenesten 1.-10.trinn

Fast program for skolehelsetjenesten 1.-10.trinn
Trinn Program
1. trinn Skolestartsamtale med helsesykepleier på skolen i løpet av første skoleår. Helseundersøkelse med lege på helsestasjonen, inkludert måling av høyde og vekt. Oppfølging ved behov.
2. trinn Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Oppfølging ved behov
3. trinn Måling av høyde og vekt på skolen. Helseopplysning om fysisk aktivitet, kosthold, vennskap, kropp og grenser. Oppfølging ved behov.
4. trinn Oppfølging ved behov.
5. trinn Pubertetsundervisning i gutte- og jentegrupper. Oppfølging ved behov.
6. trinn Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. Oppfølging ved behov.
7. trinn Vaksinasjon mot HPV-virus for både gutter og jenter.
8. trinn Måling av høyde og vekt på skolen, samt helsesamtale med helsesykepleier. Oppfølging ved behov.
9. trinn Undervisning om seksuell helse, kropp og grenser. Oppfølging ved behov.
10. trinn Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Oppfølging ved behov.