Leksehjelp

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. 
Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne.


Det er frivillig om man vil delta.

Målgruppe for leksehjelp ved Hustadvikaskolen

I 2015 vedtok Stortinget en endring når det gjelder leksehjelp i grunnskolen. Mens dette tilbudet tidligere har vært knyttet til 1. – 4. trinn, kan hver enkelt kommune nå selv bestemme hvor de vil legge tilbudet fra 1. – 10. trinn.

Skolene i Hustadvika har ulike tilbud på hvilke trinn som tilbys leksehjelp.

Leksehjelpen vil bli fordelt med 2,5 timer i uken per trinn.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Påmelding


Påmelding skjer til hver enkelt skole. Påmelding er bindende, men det vil ved søknad fra foresatte være mulig å endre eller avslutte leksehjelpen for enkeltelever, dersom behovet endrer seg i løpet av skoleåret. Søknadsfristen er 30. august hvert år. Dersom du ønsker å søke om leksehjelp etter fristen - ta direkte kontakt med den skolen det gjelder.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100